Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrakt wojewódzki

Ze środków pozyskanych w ramach Kontraktu wojewódzkiego zrealizowano zadania:

1.Zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni ścieków

ogólny koszt -2 934 817
dofinansowanie - 1100 000
wkład własny - 1 834 817

2.Rozbiórka i odbudowa strażnicy OSP z zapleczem kulturalno-socjalnym w Starych Siołkowicach

Koszt zadania -487 400, z czego udział własny 350 500

3.Modernizacja Gimnazjum w Starych Siołkowicach

Koszt zadania -831 070, z czego dofinansowanie -276 000

Wersja XML