Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont Świetlicy wiejskeij w Kurzniach


program SPO Rolnictwo
zadanie remont świetlicy wiejskiej w Kurzniach
całkowita wartość zadania w PLN 199 579,00
wartość dofinansowania w PLN 95 879,00
wartość wkładu własnego w PLN 103 682,00
okres realizacji projektu 10.2007 - 04.2008
efekty rzeczowe realizacji projektu zmodernizowano budynek świetlicy wiejskiej

_8175602-800.jpeg _8175601-800.jpeg _8175596-800.jpeg

Wersja XML