Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekultywacja składowiska odpadów

 

program Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
zadanie Rekultywacja i zagospodarowanie składowiska odpadów komunalnych w Karłowicach
całkowita wartość zadania w PLN 332 440,16
wartość dofinansowania w PLN 248 944,51 + 33 192,50 (budżet państwa)=282 137,01
wartość wkładu własnego w PLN 50 303,15
okres realizacji projektu 08.2006 - 10.2006
efekty rzeczowe realizacji projektu zlikwidowano i przywrócono wartość użytkowo-przyrodniczą oraz zagospodarowano teren składowiska odpadów komunalnych

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML