Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oznakowanie i modernizacja tras rowerowych

 

program Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
zadanie "Rowerem po Śląsku" - oznakowanie i częściowa modernizacja tras rowerowych w gm. Popielów
całkowita wartość zadania w PLN 102 117,66
wartość dofinansowania zadania w PLN 76 588,24+ 10 150,76(budżet państwa)
= 86 739,00
wartość wkładu własnego w PLN 15 378,66
okres realizacji projektu 08.2006 - 10.2006
efekty rzeczowe realizacji projektu Na odcinku długości 36 km. położonego na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego zamontowano znaki drogowe, tabliczki tras rowerowych, tablice informacyjne, ławki, stoły, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML