Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont Domu Ludowego w Rybnej

 

program Sektorowy Program Operacyjny Rolnictwo
zadanie Remont Domu Ludowego w Rybnej
całkowita wartość zadania w PLN 191 519,00
wartość dofinansowania w PLN 153 214,00
wartość wkładu własnego 38 305,00
okres realizacji projektu 10.2005 – 12.2005
efekty rzeczowe realizacji projektu Zmodernizowano budynek  Domu Ludowego

Brak opisu obrazka

Wersja XML