Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont Domu Kultury w Karłowicach

 

program Sektorowy Program Operacyjny – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
zadanie Remont Domu Kultury w Karłowicach
całkowita wartość zadania w PLN 185 557,00
wartość dofinansowania w PLN 148 445,00
wartość wkładu własnego w PLN 37 112,00
okres realizacji projektu 10.2005- 12.2005
efekty rzeczowe Zmodernizowano budynek Domu Kultury

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML