Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kanalizacji sanitarnej


program Phare SSH 2002
zadanie „Rozwój strefy turystycznej województwa opolskiego” – budowa kanalizacji sanitarnej
całkowita wartość zadania w PLN 10 961 610,-
wartość dofinansowania w PLN 7 751 720,-
wartość wkładu własnego w PLN 3 209 890,-
źródło pochodzenia wkładu własnego Budżet gminy + pożyczka WFOŚ i GW
efekt realizacji projektu Wykonano:
- 38 km sieci kanalizacji sanitarnej
- 680 przyłączy kan. o długości 10,2 km.
Wersja XML