Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja nawierzchni dróg gminnych


program Phare SSG 2002
zadanie „Rozwój strefy turystycznej województwa opolskiego” –modernizacja nawierzchni dróg gminnych
całkowita wartość zadania w PLN 2 882 420,-
wartość dofinansowania w PLN 2 032 883,-
wartość wkładu własnego w PLN 849 537,-
Źródło wkładu własnego Budżet gminy
efekt realizacji projektu Wykonano 8 km dróg o nawierzchni bitumicznej
Wersja XML