Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa ulicy


program SAPARD
zadanie Przebudowa ulicy Poprzecznej w Starych  Siołkowicach
całkowita wartość zadania w PLN 261 138,-
wartość dofinansowania w PLN 130 569,-
wartość wkładu własnego w PLN 130 569,
źródło pochodzenia wkładu własnego Budżet gminy
efekt realizacji projektu Wybudowano 645 mb drogi
Wersja XML