Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 94 584,86zł 

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie rozpoczyna  realizację projektu, którego celem jest objecie 10 osób kompleksowym systemem wsparcia, oraz zwiększenie  aktywności  zawodowej i społecznej.

 

        Projekt nosi nazwę „Aktywne kobiety trzonem rodziny” realizowany jest w ramach

                            Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

Osoby bezrobotne lub poszukujące pracy w wieku aktywności zawodowej.

W ramach projektu GOPS oferuje:

1.    Warsztaty szkoleniowo – integracyjne

2.    Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

3.    Bezpłatny kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych

4.    Wsparcie merytoryczne doradcy zawodowego, psychologa, trenera przedsiębiorczości oraz pracownika socjalnego

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w projekcie, prosimy o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie ul. Powstańców 12. W sprawie udziału w projekcie można się kontaktować również telefonicznie (077 4275 711).

 Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.

Przebieg projektu

   Uczestniczki szkoleń odbyły już spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem, w ostatnim czasie natomiast uczestniczą w szkoleniu, które ma  na celu przybliżyć obsługę kasy fiskalnej, oraz obsługę konsumenta w branży handlowej. Zakończenie szkoleń przewidywane jest na koniec bieżącego roku.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka


2008.12.11 - konferencja podsumowującą realizację pierwszego etapu projektu pn.

„PROGRAM AKTYWNE KOBIETY
TRZONEM RODZINY”


która odbędzie się dnia 11.12.2008 o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Popielowie

Wersja XML