Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BARWY ZIEMI POPIELOWSKIEJ PRZYSZŁOŚĆ, KULTURA, WSPÓŁCZESNOŚĆ

 

Brak opisu obrazka

Tytuł projektu

Barwy Ziemi Popielowskiej, Przyszłość, Kultura, Współczesność

 

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś priorytetowa

Oś 4 Leader

Działanie

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Całkowita wartość projektu 

27 650,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych 

18 550,00zł
Wartość wkładu własnego z budżetu Gminy Popielów 9 100,00 zł
Okres realizacji projektu 2011-2012
Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu 23.11.2012r.
Cel realizacji projektu

Rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze LSR poprzez wykonanie  albumu  promocyjnego

Efekty rzeczowe realizacji projektu

wydanie 1000 szt albumu promocyjnego w formacie 220x220 z twardą okładką  wraz z płytą CD.

  Brak opisu obrazka

Wersja XML