Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt Gminy Popielów realizowany w Przedszkolu Publicznym w Karłowicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Tytuł projektu

Moje przedszkole oknem na świat

Fundusz Europejski Fundusz Społeczny
Program Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki
Oś priorytetowa

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie

9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Rodzaj projektu 9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Całkowita wartość projektu 

59 950,15zł

Wartość dofinansowania ze śroków pozabudżetowych 

59 050,15zł
Okres realizacji projektu 2008 - 2009
Efekty rzeczowe realizacji projektu

- utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat
- zwiększenie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej
- wzrost świadomości rodziców na temat roli edukacji przedszkolnej w rozwoju dziecka

Podpisanie umowy

Realizacjia projektu

Sprawozdanie17 września 2008 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu "Moje przedszkole oknem na świat" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspólfinasowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany będzie w Przedszkolu Publicznym w Karłowicach. 


W ramach projektu utworzony zostanie dodatkowy oddział przedszkolny, w którym zorganizowane będą zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, zajęcia plastyczne, artystyczne, wyrównawcze oraz korekcyjne.


W sprawie rekrutacji dzieci w wieku 3–5 lat prosimy o kontakt z Dyrektorem Przedszkola Publicznego w Karłowicach
tel./077/ 4697-167.

Powrt


W ramach realizacji projektu od  01 października 2008 roku został utworzony nowy – dodatkowy oddział dla dzieci 3-4-5-letnich , które jeszcze nigdy nie uczęszczały  do przedszkola .
    Dzieci z nowego oddziału otrzymały nazwę  „Krasnoludki” ze  względu na swój wygląd. Krasnale przebywają w przedszkolu sześć godzin od 8.00 rana  do 14.00 popołudniu .        Jest to oddział całkowicie nieodpłatny a dzieci mają dwa posiłki dziennie.
Wychowawcą grupy „Krasnoludków” jest pani mgr Bożena Goldewicz.

     Każdego dnia dzieci mają zajęcia z minimum programowego oraz zajęcia dodatkowe.
Wśród zajęć dodatkowych dzieci z grupy „Krasnoludków” korzystają z  :

Wszystkie dodatkowe zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Zajęcia dodatkowe są urozmaicane poprzez wykorzystywanie  multimedialnych  pomocy dydaktycznych oraz programów komputerowych przeznaczonych do nauki języków obcych.

W najbliższym czasie przewidziana jest wycieczka  do Polskiej Nowej Wsi w celu poznania zawodu lotnika oraz wykorzystania w pracy sprzętu lotniczego.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

   W listopadzie odbyła się wycieczka dzieci  przedszkolnych do jednostki wojskowej – lotniczej stacjonującej w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem. Wycieczka była udana a pogoda dopisała. Dzieci zwiedziły jednostkę oraz sprzęt na jakim pracują żołnierze lotniczej jednostki wojskowej. Każde z nich  niecierpliwością oczekiwało na obejrzenie i dotknięcie samolotu.
Marzenie się spełniło – w mieszczącym się obok opolskim aeroklubie dzieci obejrzały i podotykały samoloty  oraz  szybowce. Jeden z samolotów wystartował i wzbił się wysoko nad ziemię co zrobiło na dzieciach ogromne wrażenie. Dzieci były zachwycone i zauroczone.
Zmęczone  i zadowolone  wróciły  do przedszkola.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

        W połowie miesiąca wychowawczyni grupy „Krasnoludków”  zorganizowała zajęcie otwarte dla rodziców .  Na zajęcia przybyło ośmioro rodziców , którzy interesują się tym jak zachowują się i jak pracują ich dzieci . Podczas zajęć otwartych  zachowanie  dzieci nieznacznie się różni – są grzeczniejsze i aktywniejsze. Zajęcia otwarte w przedszkolu przyczyniają się do lepszego zrozumienia przez rodziców  pracy nauczyciela przedszkola a także do obserwacji zachowania się ich dziecka w  grupie i na tle grupy .

        

Przez cały miesiąc  w grupie „Krasnali” prowadzone były   zajęcia dodatkowe .
Zajęcia artystyczno-taneczne prowadzone przez panią mgr Małgorzatę Kamińską . W czasie tych zajęć dzieci tańczą i  śpiewają . Pani Małgosia wprowadza dużo pląsów i zbaw rytmicznych co sprawia dzieciom dużo radości .
Zajęcia artystyczno-taneczne to nic innego jak elementy rytmiki połączone z tańcem . W trakcie tych zajęć dzieci stykają się również z różnorodnymi instrumentami muzycznymi z przewagą instrumentów perkusyjnych tj.  ( tamburyno, bębenek, grzechotki, talerze, trójkąty  itp.)

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka


          Pod koniec miesiąca w przedszkolu odbyła się prelekcja na temat „ Roli przedszkola w edukacji” . Wykład przeprowadziła pani mgr Kazimiera Szachniewicz – długoletni nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego oraz logopeda .
Frekwencja rodziców nie była zbyt duża nie mniej jednak zainteresowanie tych , którzy przyszli było ogromne. Zaproszeni rodzice stawiali dużo pytań  co w efekcie doprowadziło do dyskusji. Rodzice otrzymali materiały dotyczące zagadnień związanych z mową oraz wychowaniem . Prelekcja zakończyła się słodkim poczęstunkiem.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka


         Przez cały miesiąc aktualizowane były  gazetki  z projektu POKL „Moje przedszkole oknem na świat”. Oprócz miesięcznej tematyki na dodatkowych tablicach umieszczane są prace plastyczne wykonane przez dzieci z grupy „Krasnoludków”  oraz najważniejsze zagadnienia związane z pracą wychowawczo-dydaktyczną .

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
 

   Do 20 grudnia 2008 roku w grupie Krasnoludków systematycznie prowadzone były dodatkowe zajęcia z języka angielskiego , niemieckiego, artystyczne, plastyczne, wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne.
Niektóre z zajęć prowadzone były w formie multimedialnej z wykorzystaniem laptopa , rzutnika z ekranem projekcyjnym . Dzieci bardzo lubią zajęcia dodatkowe i z niecierpliwością czekaj na nie każdego dnia.

        W przedszkolu w każdy piątek odbywają się zajęcia dodatkowe  - są to zajęcia z rytmiki, podczas  których dzieci „ rytmicznie” się bawią , chodzą i śpiewają . Podczas tych zajęć dzieci mają bezpośredni kontakt z różnorodnymi rodzajami muzyki oraz niespotykanymi na co dzień instrumentami muzycznymi np. saksofonem .

         W świątecznym nastroju przebiegła impreza zorganizowana przez dzieci i wychowawców Przedszkola Publicznego w Karłowicach. W ten świąteczny i jakże uroczysty wieczór dzieci zaprosiły  rodziców oraz najbliższych do Domu Kultury , gdzie zaprezentowane zostały jasełka. Wszystkie dzieci pięknie się przebrały i recytowały wiersze a także śpiewały kolędy z zaproszonymi gośćmi.
Uroczyste jasełka poprzedzone były kiermaszem świątecznym zorganizowanym w budynku przedszkolnym . Stroiki i drobne upominki zostały przygotowane przez dzieci z pomocą nauczycieli.
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

          Od połowy miesiąca stycznia dzieci poszły na oczekiwane ferie zimowe . Wiele z nich wyjedzie w góry lub do rodziny . W miesiącu lutym zaplanowano  uroczysty Dzień Babci i Dziadka , który odbędzie się 9 lutego 2009 roku i Bal Karnawałowy przewidziany na 11 lutego 2009 r. . Sprawozdanie ukaże   się w pod koniec lutego.

Powrót

Sprawozdanie

„Moje przedszkole oknem na świat”

      Przez marzec i kwiecień systematycznie realizowane były zadania zaplanowane w projekcie , który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego pod nazwa „Moje przedszkole oknem na świat” .
     Dzieci z nowoutworzonego oddziału Krasnoludki chętnie biorą udział w zajęciach nie tylko obowiązkowych ale i dodatkowych ( zajęcia taneczne, plastyczne, językowe, wyrównawcze i logopedyczne ).
Dodatkowe zajęcia rozbudziły u dzieci chęć nauki języków obcych                            ( angielskiego, niemieckiego ) . Dzieci chętnie przyswajają nowe słówka oraz lubią tańczyć. Są rozśpiewane, roztańczone , potrafią rytmicznie się poruszać.
      Krasnoludki –wraz z Żabkami i Biedronkami witały wiosnę –Gaik oraz żegnały zimę – Marzanna. Przeszły kolorowym korowodem przez wioskę ze słomiana kukłą obwieszczając w piosenkach , iż już koniec zimy a początek wiosny.
     W ciągu dwóch miesięcy gościł w Przedszkolu teatrzyk „Wróbelek Elemelek” ze sztuką „ Wiosenne przygody”, który wzbogaca słownictwo i
wyobraźnię a także sprawia dużo radości.
      W  kwietniu w naszej miejscowości Karłowice organizowany był przegląd twórczości artystycznej pod hasłem „Znani i mniej znani”. W tym przeglądzie również brały udział przedszkolaki prezentując swój mały dorobek artystyczny w postaci prac plastyczno –technicznych oraz w postaci  występów  artystycznych  każdej grupy. 
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka  

  

Wersja XML