Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NAJWAŻNIEJSZE PIERWSZE KROKI

Brak opisu obrazka  Brak opisu obrazka

Tytuł projektu

Najważniejsze pierwsze kroki

Fundusz Europejski Fundusz Społeczny
Program Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki
Oś priorytetowa

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie

9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Rodzaj projektu 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Całkowita wartość projektu 

98 530,50 zł

Wartość dofinansowania ze śroków pozabudżetowych 

98 530,50
Okres realizacji projektu 2010 - 2011
Efekty rzeczowe realizacji projektu

- wyrównywanie szans edukacyjnych u dzieci w klasach I-III
- wzrost motywacji do nauki uczniów wykazujących problemy edukacyjne
- dostarczanie możliwości pogłębiania wiedzy i zainteresowań uczniów zdolnych

Projekt realizowany był w:

 

Wersja XML