Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uczenie się przez całe życie

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Tytuł projektu

 

Program „Uczenie się przez całe życie”

 

Źródło dofinansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Program Partnerski Projekt Szkół – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”

Całkowita wartość projektu 

20 000,00 EURO

Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych 

20 000,00 EURO
Okres realizacji projektu 2011 - 2013
Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu 31.07.2013 r.
Cel realizacji projektu

Projekt „Uczenie się przez całe życie” skierowany do uczniów klas IV-VI PSP Stare Siołkowice oraz partnerskich szkół z Czech i Niemiec

  1. współpraca szkół podstawowych z 3 krajów za pomocą Internetu,
  2. wymiana międzynarodowa uczniów ze szkół biorących udział w projekcie,
  3. poznanie historii i tradycji kulturowych krajów z których pochodzą uczniowie uczestniczący w projekcie 

 

Wersja XML