Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty strategiczne

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXI-262-2006 z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów.pdf

PDFPlan gospodarki odpadami Gminy Popielów.pdf

PDFProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów.pdf

PDFProgram Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Popielów.pdf

PDFSprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Popielów.pdf

PDFRaport z realizacji programu ochrony środowiska 2007-2008.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIX-192-2009 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli.pdf

Wersja XML