Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Edukacja ekologiczna

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

  

 

 

 

  

 

   Gmina Popielów, co roku, włącza się w ogólnoświatową akcję proekologiczną porządkowania ziemi „Sprzątanie świata”. W 2009 roku „Sprzątanie świata” odbyło się pod hasłem

„Pomagajmy ziemi – codziennie”.

W Polsce akcją Clean Up The World, organizowaną w tym samym czasie na całej kuli ziemskiej, kieruje Fundacja Nasza Ziemia. Koordynatorem w Gminie Popielów jest Referat Inwestycji, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy. Brak opisu obrazka

         W porozumieniu z dyrekcjami szkół wyznaczono tereny do uprzątnięcia: okolice szkół, cmentarzy parafialnych, przystanków autobusowych, głównych ulic poszczególnych miejscowości. Dla uczestników akcji przygotowano 750 sztuk worków do gromadzenia odpadów, oraz 1500 sztuk rękawic ochronnych. Do terenu objętego sprzątaniem została wyznaczona firma wywozowa – Remondis Opole Sp. z o.o., która nieodpłatnie przewiozła zebrane odpady na miejskie składowisko w Opolu. Brak opisu obrazka


W akcji "Sprzątanie świata - 2009" brała udział przede wszystkim młodzież szkolna -  udział zgłosiły wszystkie szkoły z terenu Gminy Popielów.

Brak opisu obrazka

 

 

Brak opisu obrazka

 

 

 

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML