Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

K O M U N I K A T

Ważna informacja dla mieszkańców
dotycząca odpadów komunalnychNiniejszym informujemy, że w celu zgłaszania uwag

dotyczących odbioru odpadów komunalnych

firma REMONDIS uruchomiła bezpłatną infolinię  o numerze 801 306 801.
        

    Urząd Gminy w Popielowie

 

Wersja XML