Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła do CEEB, termin składania deklaracji najpóźniej do 30.06.2022r.

  ZŁÓŻ DEKLARACJĘ o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl

Co to jest CEEB?
Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".
Kto musi złożyć deklarację?
Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.
Do kiedy złożyć deklarację?
dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca,deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.
dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.
Jak złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
1.Drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie www.zone.gunb.gov.pl Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób składania deklaracji.
2.W formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
Projekt "Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB)" jest realizowany
w ramach programu „Zintegrowany system ograniczania niskiej emisji (ZONE)".
  Co ten wynikający z ustawy o termomodernizacji  obowiązek oznacza? Każde znajdujące się w lokalu, budynku, hali urządzenie grzewcze o mocy mniejszej niż 1 MW musi być zgłoszone do bazy CEEB...
  Data publikacji: 04-01-2022 12:53
 • Informacja Wójta Gminy o zarządzeniu przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Nowe Siołkowice oraz ustaleniu terminu zebrania wiejskiego wyborczego

  Data publikacji: 26-01-2022 10:34
 • Darmowe porady prawne

  Ze względu na sytuację epidemiczną, od dnia 26.01.2022 r. darmowe porady prawne w Powiecie Opolskim udzielane są za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail). Aby umówić się na poradę prawną należy zarejestrować się telefonicznie – 77 541 51 69 bądź skorzystać ze strony https://np.ms.gov.pl/  lub  https://powiatopolski.pl/3405/5077/pomoc-prawna-poradnictwo-obywatelskie-i-edukacja-prawna.html
  Data publikacji: 25-01-2022 15:29
 • Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

  Fiszka projektowa
  Informujemy, iż  Gmina Popielów przystąpiła do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Zadanie będzie bezpośrednio realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie, ul. Powstańców 12, 46-090 Popielów, tel. 77 427 57 10.
  Data publikacji: 25-01-2022 08:34
 • Obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

  Do 31 stycznia 2022 r. Stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek zgłaszania swoich beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. zgłoszenie do CRBR składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej https://crbr.podatki.gov.pl Przypominamy, że należy również pamiętać o każdej aktualizacji wpisu przy każdej zmianie danych, w ciągu 7 dni.  
  Data publikacji: 25-01-2022 08:15
 • Komunikat dotyczący pracy Urzędu Gminy w Popielowie od dnia 25 stycznia 2022 r.

  Szanowni Państwo, W związku z wprowadzeniem obowiązku pracy zdalnej dla administracji oraz utrzymującą się dużą liczbą zakażeń COVID-19, od dnia 25 stycznia do 28 lutego br. ogranicza się wejście do budynku Urzędu Gminy w Popielowie. Jednocześnie informuje się, że wszystkie sprawy można załatwić poprzez punkt obsługi znajdujący się przy drzwiach wejściowych do urzędu. W sprawach z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich (m.in. dowodów osobistych) i obsługi kasowej dostępność pozostaje bez zmian. Zachęcamy do załatwiania spraw drogą elektroniczną lub telefonicznie: Dane kontaktowe na poszczególne stanowiska urzędnicze
  Data publikacji: 24-01-2022 16:59
 • Nowiny Gminne - styczeń 2022

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 24-01-2022 15:42
 • Sesja Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2022 r.

  Herb Gminy Popielów
  Szanowni Mieszkańcy! Zawiadamiam, że w dniu 27 stycznia 2022 r. (czwartek) odbędzie zwyczajna Sesja Rady Gminy Popielów. Początek obrad o godz. 13:00 Obrady Sesji są transmitowane na stronach BIP Urzędu Gminy w Popielowie Transmisja obrad Sesji Rady Gminy Joanna Widacha-Cichoń Przewodnicząca Rady Gminy
  Data publikacji: 21-01-2022 14:46
 • III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem "Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy"

  Plakat promujący III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym organizowany przez KRUS
  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem ,,Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy".
  Data publikacji: 21-01-2022 08:26
 • Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – wręczenie tablic pamiątkowych

  Zdjęcie wykonano podczas spotkania dotyczącego realizacji Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w Gminie Popielów w 2021 r.
W sali narad Urzędu Gminy od lewej: Pan Zbigniew Kubalańca Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Pani Kornelia Sluga Sołtys Wsi Popielów, Pani Sybilla Stelmach Wójt Gminy Popielów.
W tle banery z logotypami.
  W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy w Popielowie miało miejsce spotkanie, w trakcie którego Wicemarszałek Województwa Opolskiego Pan Zbigniew Kubalańca  uroczyście wręczył sołtysom 5 miejscowości z terenu naszej gminy pamiątkowe tabliczki upamiętniające sfinansowanie ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej zadań w sołectwach. W spotkaniu uczestniczyła  Pani Sybilla Stelach Wójt Gminy oraz Pani Agnieszka Okupniak Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocją Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
  Data publikacji: 19-01-2022 14:36
Wersja XML