Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Spis Rolny 2020

  Plakat informacyjny Spisu Rolnego w 2020 r. dotyczący obowiązku spisowego dla rolników
  Data publikacji: 17-09-2020 11:13
 • Europejskie Dni Dziedzictwa w Karłowicach

  Zamek w Karłowicach i plakat promocyjny Europejskich Dni Dziedzictwa zachęcający do zwiedzania zamku 20 września 2020 r.
  W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Stowarzyszenie Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona oraz karłowicka filia Gminnej Biblioteki Publicznej przygotowały zwiedzanie zamku wraz z pokazem ciekawych zbiorów bibliotecznych. Organizatorzy zapraszają osoby chętne 20 września (niedziela) - zbiórka na moście przed zamkiem o 14:00 i o 16:00.
  Data publikacji: 18-09-2020 11:19
 • Ważne informacje dla rolników podlegających ubezpieczeniu społecznemu w KRUS

  Brak opisu obrazka
  Zasady podlegania i ustania ubezpieczenia społecznego rolników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2020 r., poz.174), wymienionemu ubezpieczeniu podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu ustawy , w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek i domownik nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie mają ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
  Data publikacji: 18-09-2020 08:17
 • Jakiej edukacji potrzebujemy dla naszych uczniów?

  plakat dotyczący szkoły
  W ubiegły wtorek 15 września, w Urzędzie Gminy odbyła się debata oświatowa pn. „Jakiej edukacji potrzebujemy dla naszych uczniów?”, poświęcona badaniu oczekiwań środowiska lokalnego wobec placówek oświatowych w Gminie Popielów.
  Data publikacji: 17-09-2020 15:27
 • List Prezesa GUS w sprawie Spisu Rolnego

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 17-09-2020 13:31
 • Informacja Wójta Gminy o zarządzeniu przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Rybna oraz ustaleniu terminu zebrania wiejskiego wyborczego

  Data publikacji: 14-09-2020 17:08
 • Stosowania się do zaleceń epidemicznych

  Plakat chroń siebie i innych
  Plakat chroń siebie i innych
  Data publikacji: 14-09-2020 09:40
 • Zaproszenie na bezpłatne szkolenie „PPK blisko Ciebie”

  Plakat PPK blisko Ciebie
  Wojewoda Opolski, PFR oraz PFR Portal PPK zapraszają na konferencję „PPK blisko Ciebie”, dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).  
  Data publikacji: 11-09-2020 13:56
 • Weź udział w Lidze NGOs

  Liga NGOs ulotka
  Liga NGOs to darmowy program edukacyjny dla liderów społeczeństwa obywatelskiego. Rekrutacja trwa do 1 października 2020r.
  Data publikacji: 11-09-2020 13:51
 • Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert.

  Plakat konkurs
  Środki na wydatki inwestycyjne dla organizacji pozarządowych ( np. OSP, LZS, Stowarzyszenia, KGW) Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert.
  Data publikacji: 09-09-2020 10:36
Wersja XML