Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Uruchamiamy zbiórkę pieniężną na pomoc Ukrainie

  Brak opisu obrazka
  Z uwagi na liczne zapytania Mieszkańców gminy oraz osób z zagranicy o możliwość wpłat pieniężnych na pomoc uchodźcom z Ukrainy, uruchamiamy zbiórkę. ✔️ Wpłat można dokonywać na konto Gminy Popielów: BIC CODE/CODE SWIFT: POLU PLPR PL 81 8895 0006 2002 0005 1044 0262 Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki Bardzo ważne! W tytule przelewu należy wpisać: DAROWIZNA DLA UCHODŹCÓW Serdecznie dziękujemy za udzieloną dotychczas pomoc.
  Data publikacji: 15-03-2022 15:45
 • Nowo powstała infrastruktura w gminie Popielów.

  Wiata drewniana
  W Popielowie powstała wiata Bike & Ride w ramach II etapu zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Popielów – Stare Kolnie oraz budowa parkingu Bike & Ride w Popielowie”. Natomiast w ramach projektu pn. „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona” w Popielowie i Stobrawie wykonane zostały wiaty. W najbliższym czasie miejsca te zostaną jeszcze doposażone.
  Data publikacji: 05-08-2022 13:23
 • Opolskie dla młodzieży

  Opolskie dla młodzieży, spotkanie projektowe i podpisanie umowy w hali sportowej w Popielowie
  Miło nam poinformować, że w naszej gminie będzie realizowany projekt Samorządu Województwa Opolskiego „Opolskie dla młodzieży”. 
  Data publikacji: 05-08-2022 13:13
 • Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów w roku 2022

  Zdjęcie przedstawiające arkusze azbestu ułożone na stosie, na palecie.
  W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Popielów otrzymała na podstawie umowy dotacji nr 194/2022/G-49/OZ-ZOA/D z dnia 20 lipca 2022 r. dotację na dofinansowanie zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów w roku 2022”.
  Data publikacji: 05-08-2022 07:53
 • Uzupełniający nabór wniosków na wymianę pieców

  Gmina Popielów realizuje projekt pn. „Wymiana indywidulanych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów” umowa nr  RPOP.05.05.00-16-0028/20-00 w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014-2020 na realizację projektu zakładającego udzielenie dofinansowania w wysokości 34 % na wymianę starego, nieekologicznego źródła ciepła na paliwo stałe (opalane węglem lub biomasą) na nowe bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi i ogłasza uzupełniający nabór wniosków.
  Data publikacji: 02-08-2022 13:09
 • Informacja o przeznaczeniu do użyczenia nieruchomości - działek stanowiących własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazów oraz zasad i warunków użyczenia

  Ogłasza się i przeznacza do użyczenia na okres 3 lat nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem oraz boiskiem do gry w piłkę nożną i boiskiem treningowym wraz z infrastrukturą techniczną, składającą się z działek : 186/1 km. 1 o powierzchni 0,2641 ha, 186/2 km. 1 o powierzchni 0,2871 ha, 186/3 km. 1 o powierzchni 0,4966 ha, 188 km. 1 o powierzchni 0,6014 ha obręb Rybna, z przeznaczeniem na realizacje zadań będących celami statutowymi klubu sportowego.
  Data publikacji: 29-07-2022 13:44
 • IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym” = konkurs KRUS dla dzieci i młodzieży

  Brak opisu obrazka
  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym” pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.  
  Data publikacji: 27-07-2022 09:12
 • Nowiny Gminne - lipiec 2022

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 26-07-2022 08:04
 • Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak zaprasza do punktów konsultacyjnych!!

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza:

- mieszkańców

- przedsiębiorców

- organizacje pozarządowe

- ograny samorządów terytorialnych

do odwiedzenia punktów konsultacyjnych na obszarze wszystkich gmin Stobrawskiego Zielonego Szlaku!!

Dyżury konsultacyjne w gminach odbędą się w ramach realizacji drugiego etapu prac na Lokalną Strategią Rozwoju - określenie grup docelowych.

Punkty konsultacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej szczegółów pod numerem telefonu: 667 983 637, 723 974 261 lub na e-mail: lgd@stobrawskiszlak.pl
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza: mieszkańców przedsiębiorców organizacje pozarządowe ograny samorządów terytorialnych do odwiedzenia punktów konsultacyjnych na obszarze wszystkich gmin Stobrawskiego Zielonego Szlaku!!
  Data publikacji: 25-07-2022 14:24
 • Sesja Rady Gminy w dniu 27 lipca 2022 r.

  Herb Gminy Popielów
  Szanowni Mieszkańcy! Zawiadamiam, że w dniu 27 lipca 2022 r. (środa) odbędzie nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Popielów. Początek obrad o godz. 09:00 Obrady Sesji są transmitowane na stronach BIP Urzędu Gminy w Popielowie Transmisja obrad Sesji Rady Gminy Joanna Widacha-Cichoń Przewodnicząca Rady Gminy
  Data publikacji: 22-07-2022 14:26
Wersja XML