Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Archiwum - 2015

 • Obwieszczenie Wójta Gminy w Popielowie

  Obwieszczenie Wójta Gminy w Popielowie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. JPEGObwieszczenie Wójta Gminy Popielów Stobrawa.pdf.jpeg (153,42KB)
  Data publikacji: 08-09-2015 11:53
 • Apel Dyrektora Izby Celnej w Opolu do organizatorów imprez

  Data publikacji: 17-09-2015 14:19
 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów

  loga_projektu.jpeg W dniu 26 lutego br. Rada Gminy Popielów jednogłośnie uchwaliła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów. Plan ten ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.  poprawy jakości powietrza na terenie Gminy, jak również: •    redukcji emisji gazów cieplarnianych, •    zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, •    redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gmina Popielów pozyskała dofinansowanie w wysokości 33 150 PLN  (85% wydatków kwalifikowalnych)  ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Całkowity koszt opracowania ww. dokumentu to 39 000 PLN, a wkład własny wynosi 5 850 PLN.
  Data publikacji: 04-03-2015 08:22
 • 12.2.2015 Krajowe Centrum ds. AIDS promuje badania w kierunku HIV

  Test w kierunku zakażenia HIV można zrobić anonimowo i bezpłatnie w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) na terenie Polski. Aktualna lista wszystkich PKD znajduje się na stronie Krawjowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl Telefon Zaufania HIV/AIDS 22 692 82 26 lub 801 888 448* (*połączenie płatne tylko za pierwszą minutę) Opracowano na podstawie pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia 1.02.2015r.
  Data publikacji: 19-02-2015 11:48
 • Informacja

       Informuje się , że w związku z budową  bloków 5 i  6  w PGE Elektrownia Opole SA, od dnia 08.01.2015r na terenie Gminy Popielów wykonywane są przez firmę Mentor Consulting Sp z o.o. 87-100 Toruń, ul. Szosa Chełminska 177-181  oględziny budynków położonych  w najbliższej odległości od dróg wojewódzkich nr DW 457 Brzeg – Dobrzeń Wielki oraz  nr DW 458 Popielów – Obórki.    Oględziny polegają na zwięzłym  opisie konstrukcji wytypowanych budynków, wykonaniu dokumentacji fotograficznej całego budynku i spisaniu protokołu. Oględziny potrwają kilka tygodni i wykonywane są w celu  spełnienia zadość standardom i procedurom stosowanym przez Inwestora i Generalnego Wykonawcę budowy bloków 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole SA.
  Data publikacji: 04-02-2015 13:25
 • NIVEA - Regulamin

  regulamin.jpeg
  W związku z pojawiającymi się sygnałami mieszkańców o nieprawidłowym korzystaniu przez starsze dzieci i młodzież z urządzeń zabawowych znajdujących się na Podwórku NIVEA w Starych Siołkowicach prosimy o bezwzględne przestrzeganie regulaminu placu zabaw, który zapewni bezpieczeństwo użytkownikom i zapobiegnie dewastacji urządzeń. Celem przypomnienia obowiązujących zasad poniżej prezentujemy regulamin placu zabaw
  Data publikacji: 28-08-2015 15:18
 • 30.09.2015r. Stypendia szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016 – NOWE KRYTERIUM DOCHODOWE

  Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zmienia się kryterium dochodowe uprawniające do przyznania stypendium szkolnego. Od 1 października 2015r dochód uprawniający do otrzymania pomocy materialnej  na 1 osobę w rodzinie za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku wynosi 514 zł netto.
  Data publikacji: 01-10-2015 09:03
 • Prace dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata na lata 2015-2020 z perspektywą do 2025

  Informujemy, że Gmina Popielów przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2015-2020 z perspektywą do 2025, który to dokument określa  cele i zadania planowane do realizacji na najbliższe lata. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z następującymi dokumentami, ANALIZĄ SILNYCH I SŁABYCH STRON, SZANS I ZAGROŻEŃ DOCXAnaliza silnych i słabych stron, szanse i zagrożenia rozwojowe.docx (508,00KB) CELAMI ROZWOJOWYMI ORAZ ZADANIAMI ZAPLANOWANYMI NA NAJBLIŻSZE LATA, DOCXCele rozwojowe oraz zadania.docx (26,87KB) Trwają prace na dokumentem DIAGNOZA SPOŁECZNO GOSPODARCZA GMINY POPIELÓW zapraszamy również na spotkanie konsultacyjne które odbędzie się 30 listopada 2015 roku (poniedziałek) w godz. 14.00-16.00 w sali konferencyjno szkoleniowej Urzędu Gminy w Popielowie
  Data publikacji: 16-11-2015 14:47
 • Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025

  Starosta Powiatu Opolskiego ogłosił konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Strategia stanowi kluczowy dokument kształtowania polityki rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025.
  Data publikacji: 15-10-2015 14:57
 • 14.12.2015 Regionalny Fundusz Pożyczkowy działający przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych oferuje atrakcyjne pożyczki inwestycyjne i obrotowe dla przedsiębiorców

  Regionalny Fundusz Pożyczkowy oferuje udzielenie: pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa opolskiego, pożyczek przeznaczonych na zakup, budowę lub przebudowę nieruchomości, zakup: maszyn, urządzeń, pojazdów użytkowych, wyposażenia biura, zakup środków obrotowych Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych http://fundacja.opole.pl/
  Data publikacji: 14-12-2015 12:56
Wersja XML