Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołectwa

 • Kaniów

  Data publikacji: 03-12-2008 08:33
 • Karłowice

  Data publikacji: 03-12-2008 08:33
 • Kurznie

  Data publikacji: 03-12-2008 08:35
 • Kuźnica Katowska

  przydrożny krzyż Sołtys: Wiesław Ramus Pierwsza wzmianka o tej wówczas rycerskiej osadzie, pochodzi z 1370 roku, kiedy funkcjonowała pod nazwą Kuźnia. Zamieszkała tam ludność zajmowała się eksploatacją złóż rudy żelaza. To jedno z mniejszych sołectw i liczy 152 mieszkańców.
  Data publikacji: 03-12-2008 08:36
 • Lubienia

  _8205957-300.jpeg   Sołtys: Jolanta Stokłosa     Jest wiele źródeł mówiących o powstaniu Lubieni, rok 1780 to data zakończenia budowy osady a rok 1782 nadanie nazwy „Sacken”. Najprawdopodobniej Lubienia nie była nigdy osadą rolniczą. Ze względu na położenie mieszkańcy zajmowali się karczowaniem lasów oraz różnego typu rzemiosłami. Jest jedną z ładniejszych wsi gminy Popielów, położoną na terenie zalesionym, w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, zajmuje obszar 1.795 ha, zamieszkały przez 377 mieszkańców.
  Data publikacji: 03-12-2008 08:39
 • Nowe Siołkowice

  Nowe Siołkowice z lotu ptaka.jpeg Sołtys: Andżelika Kociok     Wieś powstała w 1788 roku, gdy na skutek przeludnienia Siołkowic Starych 21 rodzin wyprowadziło się do nowo powstałej kolonii fryderycjańskiej. Wieś położona jest z dala od zgiełku pośród 256 ha lasów. W tej strefie ciszy obok uroków przyrody mieszka 427 mieszkańców.
  Data publikacji: 03-12-2008 08:40
 • Popielowska Kolonia

  Dąb Klara Sołtys: Mariola Kałuska o najmniejsza wieś w Gminie Popielów. Zamieszkiwana przez 144 mieszkańców obejmuje obszar 334 ha, z czego 92 % to użytki rolne o urodzajnych glebach. Ciekawostką jest fakt, że sołectwo tworzą dwa przysiółki oddalone od siebie 1,5 km (w linii prostej około 350 m). Podmokłe tereny oddzielające je nie pozwalają na ich połączenie.
  Data publikacji: 03-12-2008 08:41
 • Popielów

  zespół Mazelunki   Sołtys: Kornelia Sluga     Popielów jest siedzibą władz Gminy. Pod względem powierzchni jak i liczby ludności należy do największych w gminie, zamieszkuje ją 2156 mieszkańców. Zajmuje obszar 3.320 ha, z czego 1.662 ha to użytki rolne. Funkcjonuje 315 gospodarstw rolnych, z czego 27% stanowią duże ponad 15-to hektarowe gospodarstwa z wysokim stopniem zmechanizowania. Sołectwa
  Data publikacji: 03-12-2008 08:43
 • Rybna

  Kościół w Rybnej   Sołtys: Sylwia Gawlas-Dąbrowska     Sołectwo położone jest na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w miejscu ujścia Nysy Kłodzkiej do rzeki Odry. Obejmuje powierzchnię 783 ha, mieszka tutaj 267 mieszkańców. Jest to typowa wieś rolnicza, funkcjonuje tutaj 41 gospodarstw rolnych, pięć z nich to gospodarstwa ponad piętnastohektarowe, pozostałe zaliczają się do drobnych i średnich. Średnia powierzchnia gospodarstw indywidualnych wynosi 5,6 ha.
  Data publikacji: 03-12-2008 08:44
 • Stare Kolnie

  Data publikacji: 03-12-2008 08:44
Wersja XML