Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminna Komisja ds. Rowiązywania Problemów Alkoholowych

 • PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB ZAGROŻONYCH I DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ LUB PRZEMOCY DOMOWEJ

  Punkt konsultacyjny dla osób zagrożonych i dotkniętych problemem uzależnień lub przemocy domowej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPIELOWIE   ul. Powstańców 12 bezpłatne porady terapeuty uzależnień w zakresie pomocy osobom dotkniętym problemem alkoholowym, narkotykowym lub przemocy domowej czwartki w godzinach 12:00–17:00 czerwiec  11, 25     lipiec  02, 30   sierpień 20, 27  wrzesień  3, 24   październik  1,29  listopad  5,26     grudzień  3, 17 w celu ustalenia terminu wizyty prosimy o kontakt telefoniczny 77 427 57 10 lub 11 bezpłatne porady psychologiczne   każda środa w godzinach 8:00–11:00  - oraz 14:00–17:00 w celu ustalenia terminu wizyty prosimy o kontakt telefoniczny 77 427 57 10 lub 11 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Popielowie Porady organizowane przez Urząd w Popielowie                      finansowane ze środków z funduszu związanego z Ochroną zdrowia – Gminny Program Profilaktyki Uzależnień
  Data publikacji: 11-02-2009 11:27
 • Informacja na temat pomocy udzielanej w Gminie Popielów osobom doznającym przemocy domowej

  Prawo ZABRANIA stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie! Osoby doznające przemocy domowej powinny zgłosić się do: •    Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie – tel.: 77/427 57 11, 77/427 57 10 •    Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która działa w Urzędzie Gminy – tel.: 77/427 58 28, 77/427 58 35 •    Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim, który mieści się przy ul. Namysłowskiej 54 – tel.: 77/403 24 90 •    Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – tel.: 801 12 00 02 •    Punktu Konsultacyjnego dla osób zagrożonych i dotkniętych problemem uzależnień lub przemocy domowej, który mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – tel.: 77/427 57 10, 77/427 57 11. W Punkcie Konsultacyjnym dyżuruje psycholog oraz terapeuta uzależnień    Opracowane przez:    Zespół Interdyscyplinarny     ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
  Data publikacji: 14-05-2012 12:33
Wersja XML