Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka odpadami

GOSPODARKA ODPADAMI
AKTUALNE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY POPIELÓW
ZBIÓRKI ODPADÓW

WYKAZ FIRM OPRÓŻNIAJĄCYCH ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE
ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Gospodarka odpadami

Od lipca 2013 r. gmina odpowiada za gospodarkę odpadami komunalnymi na swoim terenie. Należy zauważyć, że już wcześniej na terenie gminy prowadzona była uporządkowana gospodarka odpadami i mieszkańcy mieli możliwość selektywnego zbierania odpadów, przekazywania odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Od 2013 r. dodatkowo umożliwiono mieszkańcom zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych.

Odbiór poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych na terenie całej gminy odbywa się według harmonogramu zbiórek.

Wprowadzone od 2013 r. przez gminę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniają niższe stawki opłat dla liczniejszych gospodarstw domowych.

Zagospodarowanie odpadów przemysłowych wytworzonych przez poszczególne podmioty gospodarcze na terenie gminy należy do obowiązków ich wytwórcy, czyli właściciela zakładu, który powinien posiadać odpowiednie zezwolenia i decyzje na ich zagospodarowanie. Jednakże może zlecić ten obowiązek firmie mającej zezwolenia na zbieranie odpadów.

W dniu 01 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 29.12.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. W związku z tym przedstawiamy istotne zmiany wprowadzone niniejszym Rozporządzeniem i podjętych na jego podstawie uchwałach Rady Gminy Popielów.

 1. papier – należy zbierać w worku koloru niebieskiego oznaczonego napisem „Papier” ,
 2. szkło - należy zbierać w pojemniku koloru zielonego oznaczonego napisem „Szkło”,
 3. metale i tworzywa sztuczne – należy zbierać w pojemniku koloru żółtego oznaczonym napisem „Metale i tworzywa sztuczne”. Na terenie Gminy Popielów dopuszczono również pojemniki z żółtą klapą.
 4. odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – należy zbierać w pojemnikach koloru brązowego oznaczonym napisem „Bio”.

PDFSystem gospodarowania odpadami w Gminie Popielów

PPTXNOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADMI W GMINIE POPIELÓW.pptx

Aktualne akty prawne regulujące system gospodarki odpadami na terenie Gminy Popielów

Uchwała Nr XV-90-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf
Uchwała Nr XV-91-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpodami komunalnymi właścicieli nieruchomości.pdf

Uchwała Rady Gminy Nr XXIX-257-2017 z dnia 30-11-2017 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.pdf

Uchwała Rady Gminy Nr XXIX-258-2017 z dnia 30-11-2017 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf

Uchwała Rady Gminy Nr XVII-131-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów.pdf

Uchwała Rady Gminy Nr XVII-132-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Popielów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf

Uchwała Rady Gminy Nr XVII-133-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf

Uchwała Rady Gminy Nr XII-78-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Uchwała Rady Gminy Nr XII-77-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Uchwała Rady Gminy Nr V-22-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty.pdf

 

Zbiórki odpadów

HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH STYCZEŃ - GRUDZIEŃ  2021 ROK

 REJON    MIEJSCOWOŚCI:  DO POBRANIA
1  STARE SIOŁKOWICE, NOWE SIOŁKOWICE, KANIÓW, POPIELOWSKA KOLONIA PDFRejon 1
2  POPIELÓW PDFRejon 2.pdf
3  KARŁOWICE, KARŁOWICZKI, KURZNIE,  LUBIENIA, KUŹNICA KATOWSKA PDFRejon 3
4  RYBNA, STARE KOLNIE, STOBRAWA PDFRejon 4
5  ZORZA KARŁOWICE PDFRejon 5

HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH STYCZEŃ - GRUDZIEŃ  2020 ROK

 REJON    MIEJSCOWOŚCI:  DO POBRANIA
1  STARE SIOŁKOWICE, NOWE SIOŁKOWICE, KANIÓW  PDFRejon 1
 DOCRejon 1
2  POPIELÓW  DOCrejon 2
 PDFrejon 2
3  KARŁOWICE, KARŁOWICZKI, KURZNIE,  LUBIENIA  PDFRejon 3
 DOCRejon 3
4  KOLONIA POPIELOWSKA, KUŹNICA KATOWSKA, RYBNA, STARE KOLNIE, STOBRAWA  PDFRejon 4
 DOCRejon 4
5  ZORZA KARŁOWICE  PDFRejon 5
 DOCRejon 5

HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH STYCZEŃ - GRUDZIEŃ  2019 ROK 

 REJON    MIEJSCOWOŚCI:  DO POBRANIA
1  STARE SIOŁKOWICE, NOWE SIOŁKOWICE, KANIÓW  PDFRejon 1
 DOCRejon 1
2  POPIELÓW  PDFRejon 2
 DOCRejon 2
3  KARŁOWICE, KARŁOWICZKI, KURZNIE,  LUBIENIA  PDFRejon 3
 DOCRejon 3
4  KOLONIA POPIELOWSKA, KUŹNICA KATOWSKA, RYBNA, STARE KOLNIE, STOBRAWA  PDFRejon 4
 DOCRejon 4
5  ZORZA KARŁOWICE  PDFRejon 5
 DOCRejon 5

 

HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH STYCZEŃ - GRUDZIEŃ  2018 ROK

 REJON    MIEJSCOWOŚCI:  DO POBRANIA
1  STARE SIOŁKOWICE, NOWE SIOŁKOWICE, KANIÓW  DOCXRejon 1
 PDFRejon 1
2  POPIELÓW  DOCXRejon 2
 PDFRejon 2
3  KARŁOWICE, KARŁOWICZKI, KURZNIE,  LUBIENIA  DOCXRejon 3
 PDFRejon 3
4  KOLONIA POPIELOWSKA, KUŹNICA KATOWSKA, RYBNA, STARE KOLNIE, STOBRAWA  DOCXRejon 4
 PDFRejon 4
5  ZORZA KARŁOWICE  DOCXRejon 5
 PDFRejon 5

 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH STYCZEŃ - GRUDZIEŃ  2017 ROK

 REJON    MIEJSCOWOŚCI: DO POBRANIA
1  STARE SIOŁKOWICE, NOWE SIOŁKOWICE, KANIÓW  DOCRejon 1
 PDFRejon 1
2  POPIELÓW  DOCRejon 2
 PDFRejon 2
3  KARŁOWICE, KARŁOWICZKI, KURZNIE, LUBIENIA  DOCRejon 3
 PDFRejon 3
4  KOLONIA POPIELOWSKA, KUŹNICA KATOWSKA, RYBNA, STARE KOLNIE, STOBRAWA  DOCRejon 4
 PDFRejon 4
5  ZORZA KARŁOWICE  DOCRejon 5
 PDFRejon 5

Harmonogram wywozu odpadów TRUDNE DOJAZDY: PDFHarmonogram wywozu odpadów - trudne dojazdy.pdf   

 

DOCHARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2016 ROK
PDFHARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2016 ROK
PDFGmina Popielów - trudne dojazdy
XLSGmina Popielów - trudne dojazdy

Wykaz firmaz firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe:

 1. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044, tel. 22 614 59 79
 2. EKO-TRANS Jan Kurowski, ul. Brynicka 16B, 46-082 Kup, tel. 77 469 52 74
 3. Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, ul. Kosmowskiej 6/94,42-224, tel. 34 365 91 17
 4. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze,tel. 32 278 45 31
 5. Kółko Rolnicze Popielów, ul. Szenwalda 39, 46-090 Popielów, tel. 77 469 20 66
 6. PROWOD Sp. z o.o., ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole, tel. 77 469 11 81

Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie posesji odbywa się w następujący sposób:

Pojemnik z żółtą klapą lub żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” wrzucamy:

Brak opisu obrazka

- puste i zgniecione butelki plastikowe typu PET po napojach, środkach czystości, płynach do prania, środkach do pielęgnacji ciała, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, metalowe puszki po: żywności, napojach, karmie dla zwierząt oraz inne opakowania metalowe, opakowania tetrapack (wielomateriałowe),

Nie wrzucamy:

- części plastikowych nie będących opakowaniami, kawałków styropianu, tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, zabawek plastikowych, mebli ogrodowych, innych surowców (elementów drewnianych, plastikowych)

Pojemnik zielony, oznaczony napisem „Szkło” wrzucamy:

Brak opisu obrazka

 - butelki po napojach, słoiki po przetworach, szklane opakowania po żywności, pojemniki, naczynia szklane,  przepłukane szklane opakowania po kosmetykach, inne opakowania szklane,
- opakowania szklane powinny być całe i całkowicie opróżnione  z zawartości, pozbawione nakrętek, itp.

Nie wrzucamy:

-szkła kuchennego (np. szklanki, ceramiki, naczynia kryształowe),
- szkła płaskiego, zbrojonego, okiennego,
- luster, szyb,
- żarówek i lamp,
- płytek ceramicznych ani szkła z cmentarza.

Pojemnik brązowy, wrzucamy:

Brak opisu obrazka  

- odpady pochodzenia biologicznego, które podlegają naturalnym procesom rozkładu, czyli biodegradacji. Zaliczamy do nich przede wszystkim odpady kuchenne / spożywcze i odpady zielone.
- odpadki kuchenne (stałe), skorupki jaj, resztki owoców i warzyw, zepsuta żywność, filtry do kawy i herbaty z zawartością, kwiaty i pozostałości roślin, liście, trawa, przycięte części drzew i krzewów, itp.

Nie wrzucamy:

- resztek mięsa, jedzenia płynnego, kości, ości, odchodów zwierzęcych, dużych kawałków drewna

 

Niebieski worek oznaczony napisem „Papier”, wrzucamy:

Brak opisu obrazka

 - gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, papier szkolny, biurowy, książki,  torebki papierowe,  tektura  i kartony

Nie wrzucamy:

- opakowania z papieru powlekanego, itp. papieru kopiującego i kalek, papieru mocno zabrudzonego lub tłustego,
- tapet, worków po gipsie i cemencie

 

Pojemnik czarny (na pozostałości po sortowaniu), wrzucamy:

Brak opisu obrazka

 - worki z odkurzacza, sznurki i wstążki, kobiece artykuły higieniczne, pampersy, zużyta wata, waciki, lustra, szkło zbrojone, szkło płaskie, spodki, ceramika, popiół z węgla  i koksu, niedopałki papierosów, zmiotki, itp.

Nie wrzucamy:

- odpadów niebezpiecznych (lakierów, olejów, opakowań po środkach ochrony roślin, baterii),
- odpadów budowlanych

W przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny (zmieszany) używamy tylko w/w czarnego pojemnika, ale ponosimy dużo wyższe opłaty!

W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ OPŁATĘ

Gmina odbierze z terenu nieruchomości każdą ilość odpadów komunalnych, w tym niżej wymienione odpady problematyczne w następujący sposób:

Chemikalia i inne odpady niebezpieczne (resztki farb i lakierów, środki ochrony roślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach, środkach chemicznych, stare kosmetyki, lampy fluorescencyjne, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, tusze do drukarek i tonery, taśmy wideo, itp.) mogą być oddawane bez limitu litrażowego / kilogramowego do mobilnego kontenera ustawionego raz na pół roku  w miejscowości Popielów, Stare Siołkowice i Karłowice

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Mieszkańcy Gminy Popielów od 03.01.2018 r. mają możliwość bezpłatnego dostarczania zebranych selektywnie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chróścicach przy ul. Polnej

- tekstylia – stare ubrania, szkło, AGD, RTV, odpady wielkogabarytowe,
- papier, tekturę, opakowania wielomateriałowe, złom,
- tworzywa sztuczne – folie, donice, baniaki, butelki,
- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych,
- odpady budowlane – do 500 kg na miesiąc na jedno gospodarstwo domowe, dla którego została złożona deklaracja (nadwyżka ponad limit płatna wg cennika),
- odpadowa papa, opony, materiały izolacyjne –wełna, styropian,
- odpady zielone – trawa, gałęzie o dł. do 1,5 mb – do 150 kg na miesiąc na jedno gospodarstwo domowe, dla którego złożona jest deklaracja (nadwyżka ponad limit płatna wg cennika),
- żarówki, świetlówki, baterie, akumulatory.

- odpadów zmieszanych, eternitu, odpadów PCV i PLEXY, leków,
- części samochodowych, zderzaków, błotników, kloszy, lamp,
- odpadów po kiszonkach, odpadów w cieknących opakowaniach
- innych nietypowych odpadów (np. plastikowe zabawki z metalowymi częściami).

poniedziałki 7:00-14:30,

oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca 8:00-12:00

PSZOK przyjmuje odpady od mieszkańców, którzy złożyli deklarację po okazaniu dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

 

Wersja XML