Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROW 2007-2013

 • ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KURZNIACH

    Brak opisu obrazka Tytuł projektu Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Kurzniach Całkowita wartość projektu  169 662,06 zł Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych  110 003,00 zł Wartość wkładu własnego z budżetu Gminy Popielów 59 659,06 zł Okres realizacji projektu 2013  
  Data publikacji: 02-10-2013 08:30
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. sw. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach zrealizowała projekt pn. - Renowacja zabytkowego obrazu sw. Michała Archanioła olej na płótnie z I poł. XIX w.

  Brak opisu obrazka Tytuł projektu Renowacja zabytkowego obrazu sw. Michała Archanioła – olej na płótnie z I poł. XIX w.   Program Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś priorytetowa Oś 4 Leader Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Całkowita wartość projektu  42 908,00 zł Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych  34 326,00 zł Wartość wkładu własnego z budżetu Gminy Popielów 8 582,00 zł Okres realizacji projektu 2014
  Data publikacji: 05-01-2015 14:55
 • UROKI ZIEMI POPIELOWSKIEJ

  Brak opisu obrazka Tytuł projektu Uroki Ziemi Popielowskiej   Całkowita wartość projektu  25 000,00 zł Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych  19 047,61 zł Wartość wkładu własnego z budżetu Gminy Popielów 5952,39 zł Okres realizacji projektu 2014  
  Data publikacji: 05-01-2015 09:36
 • BUDOWA TRANZYTU KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ KARŁOWICE-POPIELÓW Z SIECIĄ KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ WE WSI STARE KOLNIE - ETAP I

    Brak opisu obrazka Tytuł projektu Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice – Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie – etap I Całkowita wartość projektu  2 980 969,62 zł Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych  1 123 830,00 zł Wartość wkładu własnego z budżetu Gminy Popielów 1 857 139,62 zł Okres realizacji projektu 2012-2014  
  Data publikacji: 02-10-2013 10:24
 • MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBIENII WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM OTOCZENIA

    Brak opisu obrazka Tytuł projektu Modernizacja  świetlicy  wiejskiej  w  Lubienii  wraz z zagospodarowaniem otoczenia Całkowita wartość projektu  236 388,00 zł Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych  236 388,00 zł Wartość wkładu własnego z budżetu Gminy Popielów 212 437,99 zł Okres realizacji projektu 2012  
  Data publikacji: 27-09-2013 11:35
 • WARSZTATY WIKLINOWE SPOSOBEM KULTYWOWANIA MIEJSCOWEJ TRADYCJI

     Brak opisu obrazka  Tytuł projektu Warsztaty wiklinowe sposobem kultywowania miejscowej tradycji i rzemiosła Całkowita wartość projektu  9 861,10 zł Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych  6 097,00 zł Wartość wkładu własnego z budżetu Gminy Popielów 3 764,10 zł Okres realizacji projektu 2012  
  Data publikacji: 30-09-2013 11:11
 • BARWY ZIEMI POPIELOWSKIEJ PRZYSZŁOŚĆ, KULTURA, WSPÓŁCZESNOŚĆ

    Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Tytuł projektu Barwy Ziemi Popielowskiej, Przyszłość, Kultura, Współczesność Całkowita wartość projektu  27 650,00 zł Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych  18 550,00zł Wartość wkładu własnego z budżetu Gminy Popielów 9 100,00 zł Okres realizacji projektu 2011-2012  
  Data publikacji: 11-02-2013 08:40
 • KANALIZACJA SANITARNA, CIESNIENIOWA DLA WSI STARE SIOŁKOWICE - ETAP IV I NOWE SIOŁKOWICE, GMINA POPIELÓW

    Brak opisu obrazka Tytuł projektu Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Stare Siołkowice – etap IV i Nowe Siołkowice, gmina Popielów Całkowita wartość projektu  4 673 816,37 zł Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych  2 858 395,00 zł Wartość wkładu własnego z budżetu Gminy Popielów 1 815 421,37 zł Okres realizacji projektu 2010-2012  
  Data publikacji: 27-09-2013 15:03
 • BUDOWA DWÓCH BOISK WRAZ Z SZATNIĄ I TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ W RYBNEJ

     Brak opisu obrazka  Tytuł projektu Budowa dwóch boisk wraz z szatnią i towarzyszącą infrastrukturą w Rybnej Całkowita wartość projektu  641 970,34 zł Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych  349 656,00 zł Wartość wkładu własnego z budżetu Gminy Popielów 292 314,34 zł Okres realizacji projektu 2010-2011  
  Data publikacji: 26-09-2013 09:05
 • ZAGOSPODAROWANIE TERENU CENTRUM WSI STARE SIOŁKOWICE

    Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Tytuł projektu Zagospodarowanie terenu Centrum Wsi Stare Siołkowice Całkowita wartość projektu  881 522,78 zł Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych  500 000,00 zł Wartość wkładu własnego z budżetu Gminy Popielów 381 522,78 zł Okres realizacji projektu 2010  
  Data publikacji: 30-09-2013 11:11
Wersja XML