Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Popielów wyróżniona w konkursie „Gmina Ekoinnowacji”


Przewodnicząca Komisji Środowiska senator Jadwiga Rotnicka i prezes Fundacji Promocji Gmin Polskich Andrzej Rostkowski wręczyli nagrody i wyróżnienia uczestnikom konkursu „Gmina Ekoinnowacji”. Uroczystość odbyła się 22.09.2015 r. w Senacie RP. Gmina Popielów znalazła się w gronie siedmiu gmin wyróżnionych z całej Polski. Laureaci i wyróżnieni mogą pochwalić się osiągnięciami na rzecz ekologii oraz poszanowania dla środowiska naturalnego.

Konkurs został zorganizowany przez Fundację Promocji Gmin Polskich w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Ekoinnowacje w Gminie”, dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uczestniczące w nim gminy zgłosiły 102 przykłady wdrożenia innowacyjnych ekologicznie rozwiązań w gospodarce komunalnej i polityce samorządowej. Dotyczyły one różnych dziedzin: gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, energetyki, zagospodarowania przestrzeni i zieleni, infrastruktury komunalnej oraz zarządzania gminą.

W konkursie oceniano przede wszystkim kompleksowość samorządu w innowacyjność ekologiczną, tworzenie klimatu dla rozwoju ekoinnowacyjności, a także prowadzenie lokalnych działań edukacyjnych.

Uroczystość została poprzedzona konferencją, zorganizowaną przez Komisję Środowiska we współpracy z Fundacją Promocji Gmin Polskich. O formach wspierania ekoinnowacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mówiła Katarzyna Siwkowska, zastępczyni dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej w NFOŚiGW.
Kampanię „Eko-Gminy.pl” omówił koordynator Mikołaj Niedek. Z kolei o sposobach finansowania ekoinnowacji przez gminę bezpośrednio poprzez emisję obligacji i przez spółkę komunalną omówiła Elżbieta Rablin-Schubert z kancelarii prawnej Hogan Lovells.

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML