Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

14.12.2015 Regionalny Fundusz Pożyczkowy działający przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych oferuje atrakcyjne pożyczki inwestycyjne i obrotowe dla przedsiębiorców

Regionalny Fundusz Pożyczkowy oferuje udzielenie:

zakup: maszyn, urządzeń, pojazdów użytkowych, wyposażenia biura, zakup środków obrotowych

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych

http://fundacja.opole.pl/

Wersja XML