Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

RPO WO 2014-2020

 • Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona

  Brak opisu obrazka Gmina Popielów  partnerstwie z Gminą Murów, Gminą Łubniany oraz Gminą Pokój w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 05.01.00 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014 – 2020 realizuje projekt pn. „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Data publikacji: 03-11-2020 08:20
 • Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w gminie Popielów- renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne w województwie

  Brak opisu obrazka Gmina Popielów w partnerstwie z Rzymskokatolicką Parafią pw. świętego Michała Archanioła w Karłowicach, Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną, Stowarzyszeniem Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona oraz Stowarzyszeniem Nasza Wieś Stare Siołkowice w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 05.03.00 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury Poddziałanie 05.03.01 Dziedzictwo kulturowe i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014 – 2020 realizuje projekt pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w gminie Popielów- renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne w województwie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Data publikacji: 30-10-2020 08:25
 • Projekt „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” w Gminie Popielów

  Loga UE, RPO Gmina Popielów realizuje w partnerstwie projekt skierowany do wszystkich przedszkoli z terenu gminy.
  Data publikacji: 08-09-2020 10:27
 • Termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrzną instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karłowicach

  Brak opisu obrazka Gmina Popielów w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działanie 03.02.00 Efektywność energetyczna Poddziałanie 03.02.02 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej realizuje projekt pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrzną instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karłowicach” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Data publikacji: 30-01-2020 13:13
 • Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Popielów oraz zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie wskazanych pomników przyrody i cennych przyrodniczo drzew

  Brak opisu obrazka Gmina Popielów w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014 – 2020 realizuje projekt pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Popielów oraz zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie wskazanych pomników przyrody i cennych przyrodniczo drzew” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Data publikacji: 19-11-2019 08:24
 • Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski

  Brak opisu obrazka Gmina Popielów w partnerstwie z Gminą Lewin Brzeski oraz Samorządem Województwa Opolskiego w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działania 3.1 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014 – 2020 realizuje projekt pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Data publikacji: 19-12-2018 14:58
 • Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starych Siołkowicach

  Brak opisu obrazka W dniu 14 września 2018 r. zakończono realizację zadania „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starych Siołkowicach” realizowanego w ramach projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Popielów”
  Data publikacji: 26-09-2018 11:11
 • Projekt "Przedszkola dla wszystkich przyjazne"

  Brak opisu obrazka W przedszkolach w Popielowie, Karłowicach oraz Starych Siołkowicach realizowany jest projekt „Przedszkole dla wszystkich przyjazne”, którego liderem jest Miasto Opole. Projekt jest realizowany na terenie 15 gmin Aglomeracji Opolskiej, na jego realizację przeznaczona zostanie kwota 2 999 925 zł.
  Data publikacji: 24-04-2018 14:16
 • Projekt „Opolskie dla rodziców i dzieci”

  Brak opisu obrazka Gmina Popielów zawarła 30.06.2017r. Porozumienie w sprawie współpracy w ramach projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci” z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu.  
  Data publikacji: 31-10-2017 09:15
 • „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa”

  Brak opisu obrazka Gmina Popielów w partnerstwie z Gminą Łubniany, Gminą Murów, Gminą Dobrzeń Wielki, Parafią Rzymskokatolicką pw. NMP Królowej Aniołów w Popielowie, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach, Parafią Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Szczepana w Brynicy, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Józefa Robotnika w Osowcu-Węgrach, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Bartłomieja w Jełowej, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Jadwigi w Chróścicach   w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działania 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014 – 2020 realizuje projekt pn.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Data publikacji: 04-08-2017 15:12
Wersja XML