Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

RPO WO 2014-2020

 • Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach

  Logotyp projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej. Kolejno od lewej strony logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny na niebieskim tle trzy gwiazdki w kolorach żółtym czerwonym i białym, następnie flaga Rzeczpospolitej Polski w kolorach białym u góry i czerwonym na dole, logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na białym tle niebieski symbol Wieży Piastowskiej poniżej której dwie krzywe w kolorze żółtym symbolizujące rzekę Odrę i niebieski tekst Opolskie, następnie jest tekst Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdki ułożone o okrąg na niebieskim tle. Gmina Popielów w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działanie 03.02 Efektywność energetyczna Poddziałanie 03.02.02 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014 – 2020 realizuje projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Data publikacji: 01-06-2022 13:07
 • Wymiana indywidulanych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów

  Logotyp projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej. Kolejno od lewej strony logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny na niebieskim tle trzy gwiazdki w kolorach żółtym czerwonym i białym, następnie flaga Rzeczpospolitej Polski w kolorach białym u góry i czerwonym na dole, logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na białym tle niebieski symbol Wieży Piastowskiej poniżej której dwie krzywe w kolorze żółtym symbolizujące rzekę Odrę i niebieski tekst Opolskie, następnie jest tekst Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdki ułożone o okrąg na niebieskim tle. Gmina Popielów w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 05.05.00 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014 – 2020 realizuje projekt pn. „Wymiana indywidulanych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Data publikacji: 30-11-2021 12:30
 • Wymiana indywidulanych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów

  Logotyp projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej. Kolejno od lewej strony logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny na niebieskim tle trzy gwiazdki w kolorach żółtym czerwonym i białym, następnie flaga Rzeczpospolitej Polski w kolorach białym u góry i czerwonym na dole, logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na białym tle niebieski symbol Wieży Piastowskiej poniżej której dwie krzywe w kolorze żółtym symbolizujące rzekę Odrę i niebieski tekst Opolskie, następnie jest tekst Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdki ułożone o okrąg na niebieskim tle. Gmina Popielów w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 05.05.00 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014 – 2020 realizuje projekt pn. „Wymiana indywidulanych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Data publikacji: 12-11-2021 09:11
 • Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarowania odpadami

  Logotyp projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej. Kolejno od lewej strony logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny na niebieskim tle trzy gwiazdki w kolorach żółtym czerwonym i białym, następnie flaga Rzeczpospolitej Polski w kolorach białym u góry i czerwonym na dole, logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na białym tle niebieski symbol Wieży Piastowskiej poniżej której dwie krzywe w kolorze żółtym symbolizujące rzekę Odrę i niebieski tekst Opolskie, następnie jest tekst Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdki ułożone o okrąg na niebieskim tle. Gmina Popielów w partnerstwie ze  Stowarzyszeniem Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona oraz Stowarzyszeniem Nasza Wieś Stare Siołkowice w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 05.02.00 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014 – 2020 realizuje projekt pn.„Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarowania odpadami” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Data publikacji: 12-11-2021 08:52
 • Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona

  Logotyp projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej. Kolejno od lewej strony logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny na niebieskim tle trzy gwiazdki w kolorach żółtym czerwonym i białym, następnie flaga Rzeczpospolitej Polski w kolorach białym u góry i czerwonym na dole, logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na białym tle niebieski symbol Wieży Piastowskiej poniżej której dwie krzywe w kolorze żółtym symbolizujące rzekę Odrę i niebieski tekst Opolskie, następnie jest tekst Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdki ułożone o okrąg na niebieskim tle. Gmina Popielów  partnerstwie z Gminą Murów, Gminą Łubniany oraz Gminą Pokój w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 05.01.00 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014 – 2020 realizuje projekt pn. „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Data publikacji: 03-11-2020 08:20
 • BLIŻEJ RODZINY I DZIECKA – WSPARCIE RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE ORAZ WSPARCIE PIECZY ZASTĘPCZEJ – III EDYCJA

  Bliżej rodziny i dziecka.png BLIŻEJ RODZINY I DZIECKA – WSPARCIE RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE ORAZ WSPARCIE PIECZY ZASTĘPCZEJ – III EDYCJA PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 – 2020 bliżej rodziny - logotypy.png
  Data publikacji: 16-07-2021 14:30
 • Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w gminie Popielów- renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim

  Logotyp projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej. Kolejno od lewej strony logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny na niebieskim tle trzy gwiazdki w kolorach żółtym czerwonym i białym, następnie flaga Rzeczpospolitej Polski w kolorach białym u góry i czerwonym na dole, logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na białym tle niebieski symbol Wieży Piastowskiej poniżej której dwie krzywe w kolorze żółtym symbolizujące rzekę Odrę i niebieski tekst Opolskie, następnie jest tekst Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdki ułożone o okrąg na niebieskim tle. Gmina Popielów w partnerstwie z Rzymskokatolicką Parafią pw. świętego Michała Archanioła w Karłowicach, Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną, Stowarzyszeniem Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona oraz Stowarzyszeniem Nasza Wieś Stare Siołkowice w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 05.03.00 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury Poddziałanie 05.03.01 Dziedzictwo kulturowe i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014 – 2020 realizuje projekt pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w gminie Popielów- renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Data publikacji: 30-10-2020 08:25
 • Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej III edycja

  Bliżej rodziny informacja.png
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie przystąpił do realizacji projektu pn. ”Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej III edycja” W ramach projektu utworzona zostanie placówka wsparcia dziennego, która realizuje usługi na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze poprzez pomoc w opiece i wychowaniu dziecka. Utworzona placówka będzie realizowana w formie pracy podwórkowej przez wychowawcę podwórkowego.  Wartość projektu dla Gminy Popielów wynosi 220 254,30 zł projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w kwocie 198 228,87 zł oraz Budżetu Państwa w kwocie 22 025,43 zł. Okres realizacji projektu wynosi 3 lata.
  Data publikacji: 09-12-2020 15:01
 • Projekt „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” w Gminie Popielów

  Loga:
- Fundusze Europejskie (kolorowe gwiazdy na granatowym tle)
- Rzeczpospolita Polska ( biało-czerwona flaga) 
- Opolskie ( niebieska wieża z żółtym paskiem)
- Unia Europejska (żółte gwiazdy tworzące okrąg na granatowym tle) Gmina Popielów realizuje w partnerstwie projekt skierowany do wszystkich przedszkoli z terenu gminy.
  Data publikacji: 08-09-2020 10:27
 • Termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrzną instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karłowicach

  Logotyp projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej. Kolejno od lewej strony logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny na niebieskim tle trzy gwiazdki w kolorach żółtym czerwonym i białym, następnie flaga Rzeczpospolitej Polski w kolorach białym u góry i czerwonym na dole, logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na białym tle niebieski symbol Wieży Piastowskiej poniżej której dwie krzywe w kolorze żółtym symbolizujące rzekę Odrę i niebieski tekst Opolskie, następnie jest tekst Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdki ułożone o okrąg na niebieskim tle. Gmina Popielów w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działanie 03.02.00 Efektywność energetyczna Poddziałanie 03.02.02 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej realizuje projekt pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrzną instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karłowicach” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Data publikacji: 30-01-2020 13:13
Wersja XML