Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

RPO WO 2014-2020

 • Wymiana indywidulanych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów

  Logotyp projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej. Kolejno od lewej strony logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny na niebieskim tle trzy gwiazdki w kolorach żółtym czerwonym i białym, następnie flaga Rzeczpospolitej Polski w kolorach białym u góry i czerwonym na dole, logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na białym tle niebieski symbol Wieży Piastowskiej poniżej której dwie krzywe w kolorze żółtym symbolizujące rzekę Odrę i niebieski tekst Opolskie, następnie jest tekst Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdki ułożone o okrąg na niebieskim tle. Gmina Popielów w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 05.05.00 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014 – 2020 realizuje projekt pn. „Wymiana indywidulanych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Data publikacji: 12-11-2021 09:11
 • Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarowania odpadami

  Logotyp projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej. Kolejno od lewej strony logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny na niebieskim tle trzy gwiazdki w kolorach żółtym czerwonym i białym, następnie flaga Rzeczpospolitej Polski w kolorach białym u góry i czerwonym na dole, logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na białym tle niebieski symbol Wieży Piastowskiej poniżej której dwie krzywe w kolorze żółtym symbolizujące rzekę Odrę i niebieski tekst Opolskie, następnie jest tekst Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdki ułożone o okrąg na niebieskim tle. Gmina Popielów w partnerstwie ze  Stowarzyszeniem Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona oraz Stowarzyszeniem Nasza Wieś Stare Siołkowice w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 05.02.00 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014 – 2020 realizuje projekt pn.„Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarowania odpadami” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Data publikacji: 12-11-2021 08:52
 • Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona

  Logotyp projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej. Kolejno od lewej strony logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny na niebieskim tle trzy gwiazdki w kolorach żółtym czerwonym i białym, następnie flaga Rzeczpospolitej Polski w kolorach białym u góry i czerwonym na dole, logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na białym tle niebieski symbol Wieży Piastowskiej poniżej której dwie krzywe w kolorze żółtym symbolizujące rzekę Odrę i niebieski tekst Opolskie, następnie jest tekst Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdki ułożone o okrąg na niebieskim tle. Gmina Popielów  partnerstwie z Gminą Murów, Gminą Łubniany oraz Gminą Pokój w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 05.01.00 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014 – 2020 realizuje projekt pn. „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Data publikacji: 03-11-2020 08:20
 • Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w gminie Popielów- renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim

  Logotyp projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej. Kolejno od lewej strony logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny na niebieskim tle trzy gwiazdki w kolorach żółtym czerwonym i białym, następnie flaga Rzeczpospolitej Polski w kolorach białym u góry i czerwonym na dole, logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na białym tle niebieski symbol Wieży Piastowskiej poniżej której dwie krzywe w kolorze żółtym symbolizujące rzekę Odrę i niebieski tekst Opolskie, następnie jest tekst Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdki ułożone o okrąg na niebieskim tle. Gmina Popielów w partnerstwie z Rzymskokatolicką Parafią pw. świętego Michała Archanioła w Karłowicach, Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną, Stowarzyszeniem Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona oraz Stowarzyszeniem Nasza Wieś Stare Siołkowice w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 05.03.00 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury Poddziałanie 05.03.01 Dziedzictwo kulturowe i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014 – 2020 realizuje projekt pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w gminie Popielów- renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Data publikacji: 30-10-2020 08:25
 • Projekt „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” w Gminie Popielów

  Loga:
- Fundusze Europejskie (kolorowe gwiazdy na granatowym tle)
- Rzeczpospolita Polska ( biało-czerwona flaga) 
- Opolskie ( niebieska wieża z żółtym paskiem)
- Unia Europejska (żółte gwiazdy tworzące okrąg na granatowym tle) Gmina Popielów realizuje w partnerstwie projekt skierowany do wszystkich przedszkoli z terenu gminy.
  Data publikacji: 08-09-2020 10:27
 • Termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrzną instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karłowicach

  Logotyp projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej. Kolejno od lewej strony logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny na niebieskim tle trzy gwiazdki w kolorach żółtym czerwonym i białym, następnie flaga Rzeczpospolitej Polski w kolorach białym u góry i czerwonym na dole, logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na białym tle niebieski symbol Wieży Piastowskiej poniżej której dwie krzywe w kolorze żółtym symbolizujące rzekę Odrę i niebieski tekst Opolskie, następnie jest tekst Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdki ułożone o okrąg na niebieskim tle. Gmina Popielów w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działanie 03.02.00 Efektywność energetyczna Poddziałanie 03.02.02 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej realizuje projekt pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrzną instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karłowicach” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Data publikacji: 30-01-2020 13:13
 • Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Popielów oraz zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie wskazanych pomników przyrody i cennych przyrodniczo drzew

  Logotyp projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej. Kolejno od lewej strony logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny na niebieskim tle trzy gwiazdki w kolorach żółtym czerwonym i białym, następnie flaga Rzeczpospolitej Polski w kolorach białym u góry i czerwonym na dole, logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na białym tle niebieski symbol Wieży Piastowskiej poniżej której dwie krzywe w kolorze żółtym symbolizujące rzekę Odrę i niebieski tekst Opolskie, następnie jest tekst Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdki ułożone o okrąg na niebieskim tle. Gmina Popielów w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014 – 2020 realizuje projekt pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Popielów oraz zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie wskazanych pomników przyrody i cennych przyrodniczo drzew” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Data publikacji: 19-11-2019 08:24
 • Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski

  Logotyp projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej. Kolejno od lewej strony logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny na niebieskim tle trzy gwiazdki w kolorach żółtym czerwonym i białym, następnie flaga Rzeczpospolitej Polski w kolorach białym u góry i czerwonym na dole, logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na białym tle niebieski symbol Wieży Piastowskiej poniżej której dwie krzywe w kolorze żółtym symbolizujące rzekę Odrę i niebieski tekst Opolskie, następnie jest tekst Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdki ułożone o okrąg na niebieskim tle. Gmina Popielów w partnerstwie z Gminą Lewin Brzeski oraz Samorządem Województwa Opolskiego w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działania 3.1 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014 – 2020 realizuje projekt pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Data publikacji: 19-12-2018 14:58
 • Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starych Siołkowicach

  Grafika przedstawia loga: W dniu 14 września 2018 r. zakończono realizację zadania „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starych Siołkowicach” realizowanego w ramach projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Popielów”
  Data publikacji: 26-09-2018 11:11
 • Projekt "Przedszkola dla wszystkich przyjazne"

  Brak opisu obrazka W przedszkolach w Popielowie, Karłowicach oraz Starych Siołkowicach realizowany jest projekt „Przedszkole dla wszystkich przyjazne”, którego liderem jest Miasto Opole. Projekt jest realizowany na terenie 15 gmin Aglomeracji Opolskiej, na jego realizację przeznaczona zostanie kwota 2 999 925 zł.
  Data publikacji: 24-04-2018 14:16
Wersja XML