Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stare Kolnie

piękne widoki Stobrawskiego Parku
Sołectwo Stare Kolnie jest jedną z dwunastu sołectw Gminy Popielów  położone jest w odległości 14 km od miasta Brzeg. Wieś _zamieszkuje 226 mieszkańców 
wydma ruchoma Stare Kolnie jest miejscowością godną uwagi z punktu widzenia turystyki. Położona w Stobrawskim Parku Krajobrazowym z rozwijającym się gospodarstwem agroturystycznym i skansenem maszyn rolniczych. skanse w gospodarstwie agroturystycznymW gospodarstwie wyrabiany jest żółty ser z Lewandówki, który otrzymał wyróżnienie w Konkursie –Tradycyjny Produkt Opolszczyzny.
Wieś obejmuje powierzchnię ok. 540 ha z czego -3% zajmują lasy
Użytki rolne stanowią 85 % powierzchni z przewagą gleb klasy V-VI.
Funkcjonuje tutaj 39 gospodarstw rolnych. Sołectwo w pełni zwodociągowane, sieć rozdzielcza o dł. 9,2 km, wieś stelefonizowana, ze zorganizowanym wywozem odpadów komunalnych
Podczas powodzi w 1997 roku wieś całkowicie zalana i zniszczona,
dzięki władzom samorządowym, darczyńcom została odbudowana. Dzisiaj budynki jednorodzinne są zadbane i estetyczne.
Sołectwo w pełni zwodociągowane, sieć rozdzielcza o dł. 9,2 km z 65 przyłączami, wieś stelefonizowana, ze zorganizowanym wywozem odpadów komunalnych 
  

Wersja XML