Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktywność w wodzie i ekologia na co dzień

Brak opisu obrazka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł projektu

Aktywność w wodzie i ekologia na co dzień

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Typ operacji

Oferty spędzania wolnego czasu

Poddziałanie

Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu

Cel realizacji projektu

2. Wzrost aktywności i współpracy mieszkańców

2.2. Zwiększenie integracji i wiedzy mieszkańców

Wskaźnik produktu: Liczba działań edukacyjnych lub integracyjnych
Wskaźnik rezultatu: Liczba osób uczestniczących w działaniach, akcjach, imprezach edukacyjnych lub integracyjnych – minimum 25 osób – wskaźnik obowiązkowy do osiągnięcia Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjno–informacyjnych, którzy uzyskali wiedzę z zakresu ochrony środowiska i zmiany klimatu

Wartość dofinansowania:  

8 194,00 zł
Okres realizacji projektu 01.10.2020-23.07.2021
 • Park sensoryczno-przyrodniczy wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i zagospodarowaniem terenu publicznego w Stobrawie

  Logotypy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Tytuł Projektu „Park sensoryczno-przyrodniczy wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i zagospodarowaniem terenu publicznego w Stobrawie” Całkowita wartość projektu:  99 784,03 zł Realizacja projektu:  2020 r.
  Data publikacji: 30-10-2020 08:04
 • Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie

  Logotypy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Tytuł Projektu „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie” Całkowita wartość projektu:  844 081,45 zł Realizacja projektu:  2019-2020 r.
  Data publikacji: 15-09-2020 11:39
 • Termomodernizacja, wymiana poszycia dachowego i wyposażenie budynku Domu Kultury w Karłowicach

  Logotypy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Tytuł Projektu „Termomodernizacja, wymiana poszycia dachowego i wyposażenie budynku Domu Kultury w Karłowicach” Całkowita wartość projektu:  718 212,62 zł Realizacja projektu:  2020 r.
  Data publikacji: 27-08-2020 08:24
 • Budowa boiska do siatkówki plażowej nad zbiornikiem wodnym w Nowych Siołkowicach

  Brak opisu obrazka „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Tytuł Projektu  „Budowa boiska do siatkówki plażowej nad zbiornikiem wodnym w Nowych Siołkowicach” Wartość dofinansowania:  48 464,00 zł (do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji) Realizacja projektu:  2019 r.
  Data publikacji: 18-03-2019 13:07
 • Budowa pola namiotowego nad kąpieliskiem w Nowych Siołkowicach

  Brak opisu obrazka „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Tytuł Projektu  „Budowa pola namiotowego nad kąpieliskiem w Nowych Siołkowicach” Wartość dofinansowania:  44 271,00 zł (do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji) Realizacja projektu:  2018-2019 r.
  Data publikacji: 24-12-2018 10:16
 • Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice - Pomost

  Brak opisu obrazka „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Tytuł projektu „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice - Pomost” Wartość dofinansowania:   500 000,00 zł (do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji) Okres realizacji projektu 2018-2019 r.
  Data publikacji: 05-11-2018 09:19
 • Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – altana i plac zabaw

  Brak opisu obrazka „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Tytuł Projektu  „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – altana i plac zabaw” Wartość dofinansowania:  100 108,03 zł (do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji) Realizacja projektu:  2017 - 2018 r.
  Data publikacji: 07-05-2019 15:00
 • Trampolina wodna

  Brak opisu obrazka „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Tytuł projektu Trampolina wodna Wartość dofinansowania: 9 994,00 zł Okres realizacji projektu do 31.08.2018 r.
  Data publikacji: 26-06-2018 08:36
 • Pływać jak żabka

  Brak opisu obrazka „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Tytuł projektu Pływać jak żabka Wartość dofinansowania: 9 885,00 zł Okres realizacji projektu do 31.08.2018 r.
  Data publikacji: 26-06-2018 08:11
 • Godni teraźniejszości szanujemy i pamiętamy o przeszłości. Wydanie publikacji „Z dziejów Siołkowic i okolicy”.

  Brak opisu obrazka „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Tytuł projektu Godni teraźniejszości szanujemy i pamiętamy o przeszłości. Wydanie publikacji „Z dziejów Siołkowic i okolicy”. Całkowita wartość projektu  9 300,00 zł Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych  9 300,00 zł Okres realizacji projektu 2018 r.
  Data publikacji: 01-06-2018 12:20
Wersja XML