Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminna Biblioteka Publiczna

W ramach GMINNEJ  BILBIOTEKI  PUBLICZNEJ  funkcjonującej od 22 lutego 2007 jako   samorządowa instytucja kultury, prowadzone sa filie w Karłowicach, Starych Siołkowicach i Stobrawie.

DANE TELEADRESOWE
FILIE BIBLIOTEKI
ZASOBY BIBLIOTEKI
PUBLIKACJE
SPOTKANIA AUTORSKIE
KONURSY
CIEKAWE WYDARZENIA
WYSTAWY TEMATYCZNE
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

Brak opisu obrazka

DANE TELEADRESOWE
ul. Powstańców 34, 46-090 Popielów,
tel. 77 469 20 17
e-mail:

www.bibliotekapopielow.pl
Dyrektor: Magdalena Lubda

Godziny otwarcia:
 

Poniedziałek 10:00 – 18:00
Wtorek 10:00 – 18:00
Środa 10:00 – 18:00
Czwartek 10:00 – 18:00
Piątek 10:00 – 18:00

Do góry

FILIE BIBLIOTECZNE

Brak opisu obrazka

Stare Siołkowice
46-083 Stare Siołkowice
ul. Michała 55

Sezon zimowy (1 listopad – 30 kwiecień)
Godziny otwarcia:

 

Poniedziałek 12.00 – 18.00
Wtorek 12.00 – 18.00
Środa 12.00 – 18.00
Czwartek 12.00 – 18.00
Piątek 10:00 – 16:00

  Sezon letni (1 maj – 31 październik)
Godziny otwarcia:
 

Poniedziałek 13.00 – 19.00
Wtorek 13.00 – 19.00
Środa 13.00 – 19.00
Czwartek 13.00 – 19.00
Piątek 10:00 – 16:00

 


Brak opisu obrazka

Karłowice
46-037 Karłowice
ul. Brzeska 2a

Godziny otwarcia:

 

Poniedziałek 16:00 – 20:00
Wtorek 14:30 – 20:00
Środa 08:30 – 11:00
Czwartek 14:30 – 20:00
Piątek 14:30 – 20:00

 


Stobrawa
46-090 Popielów
ul. J.Kani 11

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 14:00 – 18:00
Wtorek 14:00 – 18:00
Środa 14:00 – 18:00
Czwartek 14:00 – 18:00
Piątek 10:00 – 14:00

Do góry

ZASOBY BIBLIOTEKI

Stan Księgozbioru

stan na 31.12.2013 - 49 611 egz. (z tego 62 egz. audiobook’ów)
stan na 31.12.2014 - 50 333 egz. (z tego 71 egz. audiobooków)
stan na 31.12.2015 - 51 064 egz. (z tego 81 egz. audiobooków)

Liczba zarejestrowanych czytelników

31.12.2013 - 1 768
31.12.2014 - 1 755
31.12.2015 - 1 755

Liczba wypożyczeń

31.12.2013 - 20 785
31.12.2014 - 21 627

31.12.2015 - 21 993                      

W 2010 roku Biblioteka przystąpiła do wdrażania Programu Bibliotecznego MAK+ , polegającego na wprowadzaniu książek do katalogu elektronicznego. W ROKU 2015  wprowadzonych zostało około 65% zasobów. 

W ramach Programu Biblioteki Narodowej „zakup nowości wydawniczych” w latach
2010 -2014 zakupiono  książki na kwotę 23.400 zł.

W roku 2014 zakupiono z tego Programu książki na kwotę 6020,00 zł
W roku 2015 zakupiono z tego Programu książki na kwotę 7380,00 zł

 

W latach 2010 – 2014 w ramach FUNDACJA ORANGE dla bibliotek otrzymano środki na pokrycie kosztów łączy internetowych w wysokości 9.034,88 zł.
Rok 2015 był ostatnim, w którym mogła biblioteka pozyskać pieniądze na ten cel – otrzymano 1264,45 zł

 

Do góry

PUBLIKACJE

Brak opisu obrazka

2011    Wydanie publikacji ”Szlakiem pięknych górnośląskich wsi Stare Siołkowice, Popielów, Chróścice” Ottona Spisli. Zadanie dofinansowano ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Wartość projektu 25.065,00 – otrzymano dofinansowanie w kwocie 9.400,00 zł

 

Brak opisu obrazka

2012    Wydanie publikacji „Kapliczki i krzyże przydrożne gminy Popielów” – Program Leader Oś 4 – dofinansowanie   na kwotę 10.070,59zł. Wartość projektu 18.416,56 zł

 

 

 

Brak opisu obrazka

2013 Wydanie kalendarza "Nasza mała ojczyzna". Kalendarz powstał w związku z ogłoszonym konkursem fotograficznym, skierowanym do młodzieży szkół podstawowych oraz do mieszkańców gminy Popielów. Kalendarz zawiera dane teleadresowe jednostek gminy oraz wiele cennych informacji o Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochronie Ofiar Przemocy w Rodzinie. Kalendarz został zrealizowany ze środków Gminy Popielów.

 

 

 

2013    Z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce pozyskano grant w wysokości 4.567,00 zł na realizację projektu „Biblioteczna zabawa, nauka i wspólna praca społeczeństwo wzbogaca”. Wartość całego zadania 6.152,93 zł.

 

 

Brak opisu obrazka

2013  Wydanie publikacji  „Ocalić gwarę naszą”. Zadanie zrealizowano ze środków PROW – Program Leader Oś 4, kwota dofinansowania 9.693,34 zł wartość zadania 14.433,68 zł.

2014   Wydanie publikacji „Dąb Klara” Paula Sopalli. Zadanie zrealizowano ze środków PROW – Program Leader Oś 4, kwota dofinansowania 11 411,13 zł. Wartość całego projektu 14 263,92 zł

Brak opisu obrazka

2014 Wydanie Śpiewnika okolicznościowego związanego z Dożynkami Wojewódzkimi w Starych Siołkowicach, kwota zadania 600,00 ze środków własnych.

Do góry

SPOTKANIA AUTORSKIE

2010 Robert Karwat Elżbieta Dzikowska, Helena Buchner , Barbara Kosmowska

2011 Jolanta Reisch , Florian Śmieja, Arkadiusz Niemirski

2012 Arkadiusz Niemirski, Mariusz Czubaj, Roman Pankiewicz, Anna Onichimowska, Marek Krajewski

2013 Marek Sikorski, Jan Grzegorczyk, Zbigniew Kołba, Roman Pankiewicz, Katarzyna Enerlich, Marcin Pałasz

2014 Roman Pankiewicz, Wiesław Drabik, Jan Grzegorczyk, Zofia Stanecka, Helena Buchner, Paweł Beręsewicz

2015 Katarzyna Enerlich, Jolanta Szwalbe, Roman Pankiewicz, Joanna Jagiełło, Gaja Kołodziej, Wojciech Widłak, Izabela Sowa

Do góry

KONKURSY:

„Bronię książki, oskarżam książkę” cztery edycje konkursu (2010-2014) 
„Ocalić gwarę naszą” (2010-2014),

„Spotkajmy się w bibliotece” ogólnopolski konkurs
„Zyca ci… pocztówka okolicznościowa ze Śląska Opolskiego”
„Zobacz jak jest u mnie”
- konkurs plastyczny
Cykliczny konkurs Test gwarowy

Do góry

CIEKAWE WYDARZENIA

2010 – 2014    Noc wśród książek, lekcje biblioteczne, pasowanie na czytelnika.

2011  Kiermasz książek, konkurs „Mistrz Podstawówki”, konkurs plastyczny „Mała architektura wokół nas”, warsztaty papiernicze, spotkanie dla bibliotekarzy powiatu opolskiego, konkurs fotograficzny „Moja biblioteka w obiektywie”.

2012   Powołanie Dyskusyjnych Klubów Książki,

2013   Konkurs fotograficzny „Nasza mała ojczyzna”, w ramach grantu z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: (zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych, warsztaty fotograficzne dla młodzieży oraz warsztaty komputerowe dla seniorów), Benefis Waltera Pyki, przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji „Narodowe  czytanie” utworów Aleksandra Fredry.

2014  Ferie zimowe dla dzieci, Warsztaty dla najmłodszych pn. „ Społeczny savoir-vivre” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych pn. „Zyca ci… pocztówka ze Śląska Opolskiego”, udział bibliotekarzy w cyklu 4 spotkań w ramach projektu: „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”, „Narodowe Czytanie” - czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza, Kurs komputerowy dla osób w wieku 50-64 prowadzony przez Małopolskie Centrum Edukacji.

2015 Spotkanie z profesorem iberystyki Florianem Śmieją, laureatem tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Profesor Śmieja od lat mieszka w Kanadzie. Przeprowadzenie zajęć dla dzieci w okresie wakacyjnym pn. „Europa na kolorowo. Poznaj państwa Unii Europejskiej”. Zajęcia zorganizowane wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Opolu. Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa. Rozpoczęcie akcji „Wędrująca biblioteka”. Do Ośrodków Zdrowia gminy Popielów  przekazywane są książki,( które często otrzymujemy w darach) wraz z ulotkami informacyjnymi

Do góry

WYSTAWY TEMATYCZNE

2010    Podobieństwa nieprzypadkowe, Sławni Opolanie, W krainie 100 Bogów, Jakie skarby znajdujemy w książkach oddawanych do bibliotek, Stroje ludowe, Wszystkie barwy Chin

2011    Fotografia podróżnicza „Za horyzontem”, prace konkursu plastycznego pn. „Powódź, pożar dniem czy nocą-straż przychodzi ci z pomocą”, „Macedonia – na granicy islamu i prawosławia”, Biblioteka w 60-leciu

2012    100 rocznica śmierci Bolesława Prusa, Legendy i podania powiatu opolskiego, Wśród Masajów, Pielgrzymka po Ziemi Świętej

2013    O smoku wawelskim, Prace plastyczne z konkursu strażackiego, Edward Pochroń, Twórczość Waltera Pyki,

2014    Widok na dawny powiat opolski, 200 rocznica urodzin Oskara Kolberga, Wystawa fotografii podróżniczej „Zagubione księstwo Zanskar”, Wystawa prac konkursowych „Zyca ci… Pocztówka okolicznościowa ze Śląska Opolskiego, Śladami dawnej Rzeczpospolitej Litwa – Łotwa

2015   Rok 2015 rokiem Jana Pawła II, Wystawa prac konkursowych „Bezpieczeństwo i rozwaga- tego od ciebie każdy wymaga

Do góry

NAGROWY I WYRÓŻNIENIA

Brak opisu obrazka

2012    Wyróżnienie specjalne w wysokości 1000 zł w konkursie Programu Rozwoju Bibliotek „Dobre pomysły- jak to się robi u nas” (za publikację Kapliczki i krzyże przydrożne gminy Popielów).

 

 

Brak opisu obrazka

2012    Zajęcie I miejsca w województwie opolskim w Rankingu Bibliotek, ogłoszonym przez Instytut Książki i dziennik Rzeczpospolita

 

2013    Wyróżnienie specjalne w konkursie Programie Rozwoju Bibliotek ”Biblioteka dla lokalnej społeczności” za publikację „Ocalić gwarę naszą”.

 

Brak opisu obrazka

2013    Zajęcie I miejsca w województwie opolskim w Rankingu Bibliotek, ogłoszonym przez Instytut Książki i dziennik Rzeczpospolita

 

 

   

2013    Nagroda specjalna w konkursie ”Możliwe w Leaderze”, organizowanym przez LGD Stobrawski  Zielony Szlak za wytrwałość i efektywność w pozyskiwaniu środków w ramach programu Leader.      

 

 

Do góry

 

Wersja XML