Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

FRSE

 • Uczenie się przez całe życie

      LOGO-COMENIUSA .jpeg FRSE_logo.jpeg   Tytuł projektu   Program „Uczenie się przez całe życie”   Źródło dofinansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Partnerski Projekt Szkół – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Całkowita wartość projektu  20 000,00 EURO Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych  20 000,00 EURO Okres realizacji projektu 2011 - 2013 Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu 31.07.2013 r. Cel realizacji projektu Projekt „Uczenie się przez całe życie” skierowany do uczniów klas IV-VI PSP Stare Siołkowice oraz partnerskich szkół z Czech i Niemiec współpraca szkół podstawowych z 3 krajów za pomocą Internetu, wymiana międzynarodowa uczniów ze szkół biorących udział w projekcie, poznanie historii i tradycji kulturowych krajów z których pochodzą uczniowie uczestniczący w projekcie   
  Data publikacji: 21-11-2013 12:31
Wersja XML