Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karta Duzej Rodziny oraz Opolska Karta Rodziny i Seniora

 • Karta Dużej Rodziny

  DużaRodzina.jpeg KARTA DUŻEJ RODZINY  Urząd Gminy w Popielowie informuje, iż w dniu 16 czerwca 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 w sprawie szczegółowych warunków rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014r. poz. 755).    Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Popielowie w godzinach urzędowania pok. 32 tel. 77 42 75 832.  Szczegóły dotyczące wniosków, ulg i partnerów programu można znaleźć: https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/karta-duzej-rodziny-jak-zdobyc  
  Data publikacji: 19-05-2016 13:24
 • OPOLSKA KARTA RODZINY I SENIORA

  Opolska Karta Rodziny i Seniora Wszystkie osoby, które posiadają Opolską Kartę Rodziny i Seniora, a którym kończy się data ważności Kart prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Popielowie ul. Opolska 13,  pok. nr 32 w celu przedłużenia ważności Karty. Termin ważności Karty upływa wraz z końcem roku kalendarzowego oznaczonego hologramem na Karcie, z wyjątkiem Karty dla Seniorów, które wydawane są bezterminowo. Ważność Karty można przedłużyć nie wcześniej niż na 60 dni przed upływem terminu ważności Karty. Hologramy na kolejne lata można otrzymać w Urzędzie Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13 pok. nr 32 oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Wnioskodawca lub inna osoba pełnoletnia wymieniona we wniosku (widniejąca na Karcie), wypełnia Oświadczenie dot. przedłużenia Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, jeżeli spełnione są kryteria (na dzień składania oświadczenia), o których mowa w „Regulaminie wydawania i użytkowania OKRIS”. Zmiana danych osobowych oraz innych np. zmiana nazwiska, urodzenie kolejnego dziecka związana jest z koniecznością wydania nowej karty. Wnioskodawca składa ponownie wniosek z dopiskiem „AKTUALIZACJA” lub przesyła informację dot. zmian drogą pocztową lub elektroniczną na adres rodzina@opolskie.pl . Oświadczenie dotyczace przedłużenia ważności OKRiS.pdf Zniżki oferowane w ramach projektu Pełna lista Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora Wniosek    
  Data publikacji: 21-03-2014 10:03
Wersja XML