Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa przystani wodnej w Nowych Siołkowicach

 

Brak opisu obrazka

Tytuł projektu

Budowa przystani wodnej w Nowych Siołkowicach

Program

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”
Oś priorytetowa

4  Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Działanie

4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

Całkowita wartość projektu 

525 847,56 zł

Wartość dofinansowania ze

300 000,00 zł
Okres realizacji projektu 2017-2018 r.
Cel realizacji projektu

Poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego

Efekty rzeczowe realizacji projektu

W ramach operacji „Budowa przystani wodnej w Nowych Siołkowicach” powstanie kompleks przystani wodnej obejmujący: plażę, chodnik i tereny zielone przy zbiorniku wodnym w miejscowości Nowe Siołkowice. Oferowana infrastruktura będzie ogólnodostępna i bezpłatna w związku z czym korzystać będą z niej również osoby z terenu przyległych gmin.

 

 

Wersja XML