Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Popielów w 2018 roku.

HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH
STYCZEŃ - GRUDZIEŃ  2018 ROK

 REJON    MIEJSCOWOŚCI:  DO POBRANIA
1  STARE SIOŁKOWICE, NOWE SIOŁKOWICE, KANIÓW  DOCXRejon 1
 PDFRejon 1
2  POPIELÓW  DOCXRejon 2
 PDFRejon 2
3  KARŁOWICE, KARŁOWICZKI, KURZNIE,  LUBIENIA  DOCXRejon 3
 PDFRejon 3
4  KOLONIA POPIELOWSKA, KUŹNICA KATOWSKA, RYBNA, STARE KOLNIE, STOBRAWA  DOCXRejon 4
 PDFRejon 4
5  ZORZA KARŁOWICE  DOCXRejon 5
 PDFRejon 5

 

Wersja XML