Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Godni teraźniejszości szanujemy i pamiętamy o przeszłości. Wydanie publikacji „Z dziejów Siołkowic i okolicy”.

Brak opisu obrazka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł projektu

Godni teraźniejszości szanujemy i pamiętamy o przeszłości. Wydanie publikacji „Z dziejów Siołkowic i okolicy”.

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Typ operacji

Promocja obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak

Poddziałanie

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Całkowita wartość projektu 

9 300,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych 

9 300,00 zł
Okres realizacji projektu 2018 r.
Cel realizacji projektu

Wydanie publikacji Andrzeja Stampki „Z dziejów Siołkowic i okolicy”

Wersja XML