Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pływać jak żabka

Brak opisu obrazka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł projektu

Pływać jak żabka

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Typ operacji

Innowacyjne formy spędzania wolnego czasu

Poddziałanie

Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu

Cel realizacji projektu Organizacja innowacyjnej oferty spędzania wolnego czasu poprzez organizację zajęć nauki pływania
Wskaźnik produktu: Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje – 1
Wskaźnik rezultatu: Liczba seniorów lub dzieci i młodzieży uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu - 30

Wartość dofinansowania:  

9 885,00
Okres realizacji projektu do 31.08.2018 r.
Wersja XML