Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trampolina wodna

Brak opisu obrazka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł projektu

Trampolina wodna

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Typ operacji

Oferty spędzania wolnego czasy

Poddziałanie

Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu

Cel realizacji projektu Promocja zdrowego stylu życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych
Wskaźnik produktu: Liczba ofert spędzania wolnego czasu – 1
Wskaźnik rezultatu: liczba seniorów lub dzieci i młodzieży uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu – 50, liczba osób z grup defaworyzowanych uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu – 50, liczba osób uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu związanych z aktywnością fizyczną – 50

Wartość dofinansowania:  

9 994,00
Okres realizacji projektu do 31.08.2018 r.
Wersja XML