Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice - Pomost

Brak opisu obrazka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł projektu

„Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice - Pomost”

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Typ operacji

Kształtowanie przestrzeni publicznej

Działanie

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Cel realizacji projektu Poszerzenie oferty turystycznej nad kąpieliskiem w Nowych Siołkowicach poprzez budowę pomostu
Efekty rzeczowe
realizacji projektu:
Zagospodarowanie terenu nad kąpieliskiem

Wartość dofinansowania:  

500 000,00 zł (do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji)

Całkowita wartość projektu:

849 265,52 zł
Okres realizacji projektu 2018-2019 r.
Wersja XML