Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Interpelacje radnych

Interpelacja zgłoszona podczas sesji w dniu 25 lutego 2021 r. przez Radną Sandrę Miś-Węgrzyn w sprawie złego stanu fragmentu nawierzchni ul. Poprzecznej w Starych Siołkowicach

PDFTreść interpelacji nr 4-2021.pdf

Odpowiedź na interpelację

PDFOdpowiedź na interpelację nr 4-2021.pdf

PDFOdpowiedź na interpelację 4-2021 - dostępna cyfrowo


Interpelacja zgłoszona podczas sesji w dniu 28 stycznia 2021 r. przez Radną Janinę Piekarz w sprawie planowanego połączenia Centrum kultury i Biblioteki oraz powołania dyrektora Centrum Kultury

PDFTreść interpelacji nr 3-2021

Odpowiedź na interpelację

PDFOdpowiedź na interpelację nr 3-2021

PDFOdpowiedź na interpelację 3-2021 - dostępna cyfrowo


Interpelacja zgłoszona podczas sesji w dniu 28 stycznia 2021 r. przez Radną Janinę Piekarz w sprawie udzielenia informacji o zatrudnieniu w Urzędzie Gminy w Popielowie

PDFTreść interpelacji nr 2-2021

Odpowiedź na interpelację

PDFOdpowiedź na interpelację nr 2-2021

PDFOdpowiedź na interpelację 2-2021 - dostępna cyfrowo


Interpelacja zgłoszona podczas sesji w dniu 28 stycznia 2021 r. przez Radną Janinę Piekarz w sprawie samochodu dla OSP Karłowice

PDFTreść interpelacji nr 1-2021

Odpowiedź na interpelację

PDFOdpowiedź na interpelację nr 1-2021

PDFOdpowiedź na interpelację 1-2021 - dostępna cyfrowo


Interpelacja zgłoszona podczas sesji w dniu 14 września 2020 r. przez Radną Janinę Piekarz w sprawie użytkowania obiektów przez KS Inter Siołkowice, upoważnień do użyczenia oraz podstaw prawnych i wysokości stawek opłat za korzystanie z obiektów sportowych (sale gimnastyczne, siłownie) przy szkołach

PDFTreść interpelacji nr 5-2020 złożonej na obradach sesji w dniu 14 września 2020 roku.pdf

Odpowiedź na interpelację

DOCXOdpowiedź na interpelację 5-2020.docx

PDFOdpowiedź na interpelację nr 5-2020.pdf


Interpelacja zgłoszona podczas sesji w dniu 14 września 2020 r. przez Radną Janinę Piekarz w sprawie zapadnięcia nawierzchni drogi zgłoszonego przez mieszkańców budynków przy ul. Kolejowej w Karłowicach

PDFTreść interpelacji nr 4-2020 złożonej na obradach sesji w dniu 14 września 2020 roku.pdf

Odpowiedź na interpelację

DOCXOdpowiedź na interpelację 4-2020.docx

PDFOdpowiedź na interpelację nr 4-2020.pdf


Interpelacja zgłoszona podczas sesji w dniu 7 sierpnia 2020 r. przez Radną Janinę Piekarz w sprawie działalności KS Inter Siołkowice

PDFTreść interpelacji nr 3-2020 złożonej na obradach sesji w dniu 7 sierpnia 2020 roku.pdf

Odpowiedź na interpelację

PDFOdpowiedź na interpelację 3


Interpelacja zgłoszona podczas sesji w dniu 7 sierpnia 2020 r. przez Radne Janinę Piekarz i Marzenę Semeniuk w sprawie remontu obiektów LKS Polonia Karłowice

PDFTreść interpelacji nr 2-2020 złożonej na obradach sesji w dniu 7 sierpnia 2020 roku.pdf

Odpowiedź na interpelację

PDFOdpowiedź na interpelację 2


Interpelacja zgłoszona podczas sesji w dniu 20 lutego 2020 r. przez Radne Janinę Piekarz i Marzenę Semeniuk w sprawie ośrodka zdrowia w Karłowicach

PDFTreść interpelacji nr 1-2020 złożonej na obradach sesji w dniu 20 lutego 2020 roku.pdf

Odpowiedź na interpelację

PDFOdpowiedź 1-2020.pdf


Interpelacja zgłoszona podczas sesji w dniu 26 września 2019 r. przez Radną Janinę Piekarz w sprawie wydzielenia Domu Kultury w Karłowicach jako osobnej instytucji

PDFTreść interpelacji złoszonej na obradach sesji w dniu 26 września 2019 roku.pdf

Odpowiedź na interpelację

PDFOdpowiedź 8-2019.pdf


Interpelacja zgłoszona podczas sesji w dniu 27 sierpnia 2019 r. przez Radne Janinę Piekarz i Marzenę Semeniuk w sprawie ośrodka zdrowia w Karłowicach

PDFTreść interpelacji nr 7-2019 zgłoszonej na obradach sesji w dniu 27 sierpnia 2019 roku.pdf

Odpowiedź na interpelację

PDFOdpowiedź 7-2019.pdf


Interpelacja zgłoszona podczas sesji w dniu 27 sierpnia 2019 r. przez Radne Janinę Piekarz i Marzenę Semeniuk w sprawie dzierżawy działki przez osobę prywatną

PDFTreść interpelacji nr 6-2019 zgłoszonej na obradach sesji w dniu 27 sierpnia 2019 roku.pdf

Odpowiedź na interpelację

PDFOdpowiedź 6-2019.pdf


Interpelacja zgłoszona podczas sesji w dniu 17 lipca 2019 r. przez Radne Marzenę Semeniuk i Janinę Piekarz w sprawie przywrócenia kursowania autobusu w soboty

PDFTreść interpelacji zgłoszonej na obradach sesji w dniu 17 lipca 2019 roku.pdf

Odpowiedź na interpelację

PDFOdpowiedź - 5 2019.pdf


Interpelacja zgłoszona podczas sesji w dniu 30 maja 2019 r. przez Radnego Jana Kubiaka w sprawie oznakowania dojazdu na kąpielisko oraz w sprawie montażu spowalniaczy na ul. Piaskowej w Nowych Siołkowicach

PDFTreść interpelacji zgłoszonej na obradach sesji w dniu 30 maja 2019 roku.pdf

Odpowiedź na interpelację

PDFOdpowiedź 4-2019.pdf


Interpelacja zgłoszona podczas sesji w dniu 28 marca 2019 r. przez Radną Janinę Piekarz w sprawie działalności samorządowych instytucji kultury

PDFTreść interpelacji zgłoszonej na obradach sesji w dniu 28 marca 2019 r..pdf

Odpowiedź na interpelację

PDFOdpowiedź 3-2019.pdf


Interpelacja zgłoszona podczas sesji w dniu 28 lutego 2019 r. przez Radną Kornelię Slugę w sprawie wycinki krzewów i stanu ul. lipie Laski w Popielowie

PDFTreść interpelacji zgłoszonej na obradach sesji w dniu 28 lutego 2019 r..pdf

Odpowiedź na interpelację

PDFOdpowiedź 2-2019.pdf


Interpelacja zgłoszona podczas sesji w dniu 31 stycznia 2019 r. przez Radne Marzenę Semeniuk i Janinę Piekarz w sprawie stanu dróg i chodników w miejscowości Karłowice

PDFTreść interpelacji zgłoszonej na obradach sesji w dniu 31 stycznia 2019 roku.pdf

Odpowiedź na interpelację

PDFOdpowiedź 1-2019.pdf


Interpelacja zgłoszona podczas sesji w dniu 30 listopada 2018 r. przez Radne Janinę Piekarz i Marzenę Semeniuk w sprawie odpadów nieznanego pochodzenia rozrzucanych na polach

PDFTreść interpelacji zgłoszonej na obradach sesji w dniu 30 listopada 2018 roku.pdf

Odpowiedź na interpelację

PDFodpowiedź.pdf

Wersja XML