Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa boiska do siatkówki plażowej nad zbiornikiem wodnym w Nowych Siołkowicach

Brak opisu obrazka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł Projektu

Budowa boiska do siatkówki plażowej nad zbiornikiem wodnym w Nowych Siołkowicach

Program

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie

 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie

 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Całkowita wartość projektu:

 76 166,21 zł

Wartość dofinansowania:

 48 464,00 zł (do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji)

Realizacja projektu:

 2019 r.

Cel realizacji projektu:

Stworzenie możliwości rekreacji i uprawiania sportu poprzez budowę boiska do siatkówki plażowej przy kąpielisku w Nowych Siołkowicach

Efekty rzeczowe Realizacji projektu:

Zagospodarowanie terenu nad kąpieliskiem poprzez budowę boiska do siatkówki plażowej i nasadzenie drzew
Wersja XML