Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – altana i plac zabaw

Brak opisu obrazka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł Projektu

„Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – altana i plac zabaw”

Program

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie

 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie

 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Całkowita wartość projektu:

 100 108,03 zł

Wartość dofinansowania:

 63 630,00 zł (do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji)

Realizacja projektu:

 2017-2018 r.

Cel realizacji projektu:

Poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice poprzez budowę altany i placu zabaw nad zbiornikiem wodnym

Efekty rzeczowe Realizacji projektu:

Zagospodarowanie terenu nad kąpieliskiem poprzez budowę altany i placu zabaw.
Wersja XML