Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Internet dla każdego- szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy Popielów

Brak opisu obrazka

„Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”

Realizacja grantu pn."Internet dla każdego- szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy Popielów” w ramach projektu: E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego

Realizator grantu:

Gmina Popielów

Całkowita wartość:

60 480,00 zł

Wartość dofinansowania

60 480,00 zł (100 % kosztów kwalifikowalnych operacji)

Program:

 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś piorytetowa:

III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

Działanie:

3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Grupa docelowa

 Mieszkańcy Gminy Popielów w wieku powyżej 25 lat

Beneficjent projektu:

Gmina Popielów

Tytuł projektu

Internet dla każdego- szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy Popielów

Cel realizacji projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju, za które przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Efekty rzeczowe Realizacji projektu:

Zakup 9 sztuk komputerów dla szkól podstawowych w Gminie Popielów.

Wskaźniki osobowe     Przeszkolenie 108 osób w wieku >25 .
Wersja XML