Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Kultura ponad granicami“

Brak opisu obrazka

W okresie od marca do października 2021  Gmina Popielów wraz z partnerem z Republiki Czeskiej – gminą Obec Domašov u Šternberka realizuje projekt pod nazwą „Kultura ponad granicami”.

W projekcie zorganizowane zostaną 3 przedsięwzięcia (spotkania kulturalne i rekreacyjno-edukacyjne) w ramach których przedstawione zostaną walory gminy Popielów oraz partnera czeskiego wynikające z różnorodności kulturowej w obszarach: rekreacja, kulinaria i  dziedzictwo historyczne. Celem projektu jest zwiększenie współpracy na pograniczu polsko-czeskim w ramach wspólnego promowania lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz wzmocnienie integracji społeczności lokalnej.

Całkowita wartość projektu:  19 442,51 EUR

Wartość dofinansowania: 

16 526,13 EUR  (85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

 972,12 EUR (5% Budżet Państwa)

1 944,26 EUR (10% wkład własny)

Na bieżąco będziemy informować o szczegółach prowadzonych działań.

 • Zmiana terminu realizacji projektu

  Zgodnie z aneksem nr 2 do Umowy nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002178 o finansowanie mikroprojektu typu C pn. „Kultura ponad granicami”  zmienia się  termin realizacji projektu:   „Realizacja mikroprojektu rozpoczyna się dnia 01.03.2021 r, a kończy się dnia 31.08.2022 r”
  Data publikacji: 06-12-2021 16:30
Wersja XML