Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2007.04.25 - Wyróżnienie Europejska Gmina, Europejskie Miasto

25.04.2007: Wyróżnienie Europejska Gmina, Europejskie Miasto
   
    W dniu 25.04.2007r we Wrocławiu, Gmina Popielów reprezentowana przez Wójta Dionizego Duszyńskiego otrzymała kolejne wyróżnienie w ogólnopolskim rankingu  „Europejska  gmina, europejskie miasto” organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Gazetę Prawną oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, co naszym zdaniem jest również miernikiem poziomu i efektywności naszej pracy.
   
Europejska Gmina.jpeg
   Do wyróżnienia Gminy Popielów w tym rankingu przyczynił się fakt, że w roku 2005 Gmina przeznaczyła aż 49% wydatków na inwestycje. Było to możliwe dzięki aktywnemu pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków unijnych.
Wersja XML