Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tarcza antykryzysowa

 • Finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem

  Plakat tarcza antykryzysowa
,,Tarcza antykryzysowa- rolnictwo nowelizacja ustawy o covid-19 co przynosi rolnikom? 
Na niebieskim plakacie znajduje się rysunek tarczy i logo przedstawiające (zwisające nitek krople na zielonym tle)
  Obowiązujące od 01 września 2013r. przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz.U z 2020r.poz.174) ) umożliwiają finansowanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym, swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym od dnia złożenia wniosku przez osobę zainteresowaną tj; - rolnika i domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy (obowiązkowo), albo na wniosek (dobrowolnie), - rolnika i domownika, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, - osobę będącą członkiem rodziny rolnika lub domownika, która nie spełnia warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
  Data publikacji: 09-04-2020 07:40
 • Tarcza antykryzysowa - wsparcie ZUS w związku z COVID-19

  Logotyp Tarcza antykryzysowa COVID-19 Wsparcie ZUS
  Data publikacji: 02-04-2020 10:36
Wersja XML