Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Logotyp Marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej
                                         
W okresie od marca do października 2020r. Gmina Popielów będzie uczestniczyć w projekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”, w ramach którego zrealizuje małe projekty lokalne na terenach wiejskich. Zadania będą współfinansowane z budżetu Województwa Opolskiego oraz Gminy Popielów. 
Projekt MIS przewiduje wsparcie wszystkich sołectw w danej Gminie w latach 2020-2022.
W roku 2020 z pozyskanych środków zrealizowane zostaną następujące zadania:

1. Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaniów 
Koszt zadania      – 6.000,00 zł
Dofinansowanie    – 5.000,00 zł
Wkład własny    – 1.000,00 zł

2. Zakup zestawów festynowych (stoły i ławki) w miejscowości Karłowice 
Koszt zadania      – 9.500,00 zł
Dofinansowanie    – 5.000,00 zł
Wkład własny    – 4.500,00 zł

3. Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Rybna
Koszt zadania      – 6.000,00 zł
Dofinansowanie    – 5.000,00 zł
Wkład własny    – 1.000,00 zł

„Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego oraz ze środków Funduszu Sołeckiego Gminy Popielów”
 

 • Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

  Logotyp Marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej
  Logotyp Marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej Sołectwo Karłowice na czele z Panią sołtys Jolantą Bernacką zrealizowało zadanie pt.” Zakup zestawów festynowych (stoły i ławki) w miejscowości Karłowice.    
  Data publikacji: 30-07-2020 08:13
Wersja XML