Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Logotyp Marszałkowska inicjatywa sołecka.
na logotypie znajdują się loga:
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka(logo przedstawia kontury budynku)
- Herb Gminy Popielów( żółto-niebieskie trójkąty na których znajduję się biały krzyż, pług orzący pole, ceglana ściana z datą 1286 i białym gołębiem)
- Marszałek Województwa Opolskiego( żółty orzeł w koronie na niebieskim tle)
                                         
W okresie od marca do października 2020r. Gmina Popielów będzie uczestniczyć w projekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”, w ramach którego zrealizuje małe projekty lokalne na terenach wiejskich. Zadania będą współfinansowane z budżetu Województwa Opolskiego oraz Gminy Popielów. 
Projekt MIS przewiduje wsparcie wszystkich sołectw w danej Gminie w latach 2020-2022.
W roku 2020 z pozyskanych środków zrealizowane zostaną następujące zadania:

1. Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaniów 
Koszt zadania      – 6.000,00 zł
Dofinansowanie    – 5.000,00 zł
Wkład własny    – 1.000,00 zł

2. Zakup zestawów festynowych (stoły i ławki) w miejscowości Karłowice 
Koszt zadania      – 9.500,00 zł
Dofinansowanie    – 5.000,00 zł
Wkład własny    – 4.500,00 zł

3. Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Rybna
Koszt zadania      – 6.000,00 zł
Dofinansowanie    – 5.000,00 zł
Wkład własny    – 1.000,00 zł

„Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego oraz ze środków Funduszu Sołeckiego Gminy Popielów”
 

 • Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

  Logotyp Marszałkowska inicjatywa sołecka.
na logotypie znajdują się loga:
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka(logo przedstawia kontury budynku)
- Herb Gminy Popielów( żółto-niebieskie trójkąty na których znajduję się biały krzyż, pług orzący pole, ceglana ściana z datą 1286 i białym gołębiem)
- Marszałek Województwa Opolskiego( żółty orzeł w koronie na niebieskim tle)
  Logotyp Marszałkowska inicjatywa sołecka.
na logotypie znajdują się loga:
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka(logo przedstawia kontury budynku)
- Herb Gminy Popielów( żółto-niebieskie trójkąty na których znajduję się biały krzyż, pług orzący pole, ceglana ściana z datą 1286 i białym gołębiem)
- Marszałek Województwa Opolskiego( żółty orzeł w koronie na niebieskim tle) Sołectwo Karłowice na czele z Panią sołtys Jolantą Bernacką zrealizowało zadanie pt.” Zakup zestawów festynowych (stoły i ławki) w miejscowości Karłowice.    
  Data publikacji: 30-07-2020 08:13
Wersja XML