Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termomodernizacja, wymiana poszycia dachowego i wyposażenie budynku Domu Kultury w Karłowicach

Logotypy projektu. Od lewej: flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdki w okręgu na niebieskim tle, następnie logotyp Województwa Opolskiego wieża Piastowska w kolorze niebieskim z żółtym paskiem symbolizującym rzękę odrę i napis OPOLSKIE, następnie Herb Gminy Popielów , logotym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł Projektu

„Termomodernizacja, wymiana poszycia dachowego i wyposażenie budynku Domu Kultury w Karłowicach”

Program

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Typ operacji

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Działanie

 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Całkowita wartość projektu:

 718 212,62 zł

Wartość dofinansowania:

 456 998,00 zł (do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji)

Realizacja projektu:

 2020 r.

Cel realizacji projektu:

Zapewnienie odpowiednich warunków do organizowania wydarzeń artystycznych, kulturalnych czy integracyjnych poprzez budynku Domu Kultury w Karłowicach

Efekty rzeczowe Realizacji projektu:

Zmodernizowany i wyposażony budynku Domu Kultury w Karłowicach. Przedmiot operacji jest ogólnodostępny, w tym dla osób niepełnosprawnych.
Wersja XML