Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Park sensoryczno-przyrodniczy wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i zagospodarowaniem terenu publicznego w Stobrawie

Logotypy projektu. Od lewej: flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdki w okręgu na niebieskim tle, następnie logotyp Województwa Opolskiego wieża Piastowska w kolorze niebieskim z żółtym paskiem symbolizującym rzękę odrę i napis OPOLSKIE, następnie Herb Gminy Popielów , logotym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł Projektu

Park sensoryczno-przyrodniczy wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i zagospodarowaniem terenu publicznego w Stobrawie”

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Całkowita wartość projektu:

99 784,03 zł

Wartość dofinansowania:

 63 470,00 zł (do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji)

Realizacja projektu:

 2020 r.

Cel realizacji projektu:

Stworzenie możliwości rekreacji i uprawiania sportu poprzez budowę parku sensorycznego i boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Stobrawie

Efekty rzeczowe Realizacji projektu:

Wykonanie przy świetlicy wiejskiej parku sensorycznego składającego się z panelu muzycznego zawierającego różne instrumenty oraz urządzenia pn. eko-memory, popularnej gry pamięciowej wykorzystującej i promującej walory przyrodnicze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Projektowane urządzenia zostaną wkomponowane w istniejącą infrastrukturę zabawową na terenie przy świetlicy.  Ponadto w ramach operacji zostanie wybudowane boisko wielofunkcyjne o nawierzchni trawiastej umożliwiające grę m.in. w piłkę nożną i siatkówkę. Boisko będzie posiadało instalację nawadniającą. Operacja przewiduje również montaż ławek, umożliwiających spotkania i integrację lokalnej społeczności oraz wykonanie oświetlenia solarnego, dokonanie nasadzeń drzew miododajnych wspierających pszczelarstwo na terenie Gminy Popielów i utwardzenie nawierzchni. Całość terenu ze względów bezpieczeństwa zostanie ogrodzona.
Wersja XML