Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Kuchnia ponad granicami“

Logo ,,Kuchnia Ponad Granicami"
- Przekraczamy granice 2014-2020 ( Biały znak ,,CZ" na niebieskim tle i biały znak ,,PL" na pomarańczowym tle)
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ( Żółte gwiazdy tworzące okrąg na granatowym tle)

Projekt „Kuchnia ponad granicami” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

W okresie od marca do października 2021  Gmina Popielów wraz z partnerem z Republiki Czeskiej – gminą Obec Domašov u Šternberka realizuje projekt pod nazwą „Kuchnia ponad granicami”.

 

W projekcie odbędą się 3 przedsięwzięcia (wydana zostanie publikacja, przeprowadzone zostaną warsztaty kulinarne i zostanie zorganizowane wydarzenie integracyjno-edukacyjne) w ramach których przedstawione i upowszechnione zostanie śląsko - polsko-czeskie dziedzictwo kulinarne.  Celem projektu jest zwiększenie współpracy na pograniczu polsko-czeskim w ramach wspólnego promowania lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz wzmocnienie integracji społeczności lokalnej.

 

Całkowita wartość projektu:  19 896 EUR

 

Wartość dofinansowania:

 

16 911,60 EUR  (85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

 

 994,80 EUR (5% Budżet Państwa)

 

1 989,60 EUR (10% wkład własny)

 

Na bieżąco będziemy informować o szczegółach prowadzonych działań.

 • Zmiana termin realizacji projektu

  Zgodnie z aneksem nr 1 do Umowy nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002360 o finansowanie mikroprojektu typu C pn. „Kuchnia ponad granicami”  zmienia się termin realizacji projektu:    „Realizacja mikroprojektu rozpoczyna się dnia 01.03.2021 r, a kończy się dnia 31.08.2022 r”
  Data publikacji: 04-12-2021 20:30
Wersja XML